Nr 1 (1), maj 1993r.

 

Mikołaj Buszko – Powitanie

Metropolita Bazyli błogosławi

Alicja Stradczuk – Twardowska – Co nowego w muzyce cerkiewnej?

Patyna czasu zdjęta – rozmowa z Mikołajem Buszko, dyrektorem MFMC

Poziom artystyczny najważniejszym kryterium – rozmowa z Wiceministrem Kultury i Sztuki, Michałem Jagiełło

Alicja Stradczuk – Twardowska – Dmitrij Bortniański. Mistrz koncertu wokalnego

Aleksander Grygorowicz – Pogodzić tradycję ze współczesnością

Nie ma nowoczesności bez tradycji – rozmowa z prof. Aleksandrem Grygorowiczem

G. Ałfijew – Potrzebna nam wzniosła nabożna prostota, czyli Biskup Ignacy o pieśni cerkiewnej

Alicja Stradczuk – Twardowska – Stanisław Krukowski in memoriam

Mikołaj Buszko w Krajowej Loży Liderów

Festiwal na radiowej antenie

Muzyka na cały rok

Studenci o Festiwalu w Hajnówce


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004