Nr 2 (6), maj 1995r.

 

Zakosztujcie tej uczty

Nagrody dla świata muzyki

Ks. Jerzy Szurbak – Spotkanie dyrygentów

Michał Bołtryk – Aniołowie tego za nas nie uczynią

Naumiuk i festiwal. Wystawa rzeźby

Chylę czoła przed tymi ludźmi

Alicja Stradczuk – Twardowska – Greczaninow. Reformator muzyki cerkiewnej.

Michał Bołtryk – Dzieci Pireusu

Michał Bołtryk – Urzekły dzieci i Ukraińcy

Smutny fax

Michał Bołtryk – Imponujący finał

Nasze okno

Pozytywny szok

Michał Bołtryk – Dzień zaskakujących wykonań

Ks. dr Mikołaj Lenczewski – Orędownik pobożnych muzyków

Michał Bołtryk – Trzy rewelacje


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004