logo

Nr 1 (36), 24 maja 2011 r.

Łamanie stereotypów

Leon Tarasewicz, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

— Bardzo się cieszę, że istnieje taki festiwal. Łamie on stereotypy ludzi z Białostocczyzny, nie dostrzegających jakże często uniwersalnego charakteru prawosławia. Chóry przyjeżdżające z różnych części świata wskazują na ów uniwersalizm.

Myślę, że każdy z nas, wyrastający w kręgu tej muzyki, przeżył swój okres jakby świadomego na nią otwarcia. U mnie przypadł on na czas studiów. Pamiętam, jak siedziałem w Falenicy w nocy i przegrywałem cerkiewne pieśni na kasety. Potem te kasety opisywałem i oprawiałem plastycznie. Wtedy przecież komputery nie były w powszechnym użyciu. Więc nawet litery trzeba było wyklejać ręcznie. Do dziś mam tamten zestaw kaset.

Wysł. Anna Radziukiewicz
Gazeta Festiwalowa – 2000 r.

 

wstecz


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2011