logo

Nr 1 (35), 19 maja 2010 r.

zdjecie

Dostojni Goście!
Panie Dyrektorze!

To już po raz 29. zabrzmi na Podlasiu przepiękna muzyka cerkiewna. W miejscu, gdzie stykają się różne narody, kultury i religie, gdzie różnorodność nie dzieli, lecz łączy, królować będzie przez kolejne dni Festiwal Śpiewającej Duszy.

Bardzo serdecznie witam przybyłych na Podlasie artystów, gości oraz miłośników śpiewu cerkiewnego. 28-letnia historia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej dowodzi, iż jest to impreza niepowtarzalna, o wielkiej randze artystycznej i duchowej. Śpiew cerkiewny, sięgający korzeniami początków chrześcijaństwa, dzięki swej duchowości porusza najgłębsze struny ludzkiego serca i umysłu.

Gorąco dziękuję Panu, Panie Dyrektorze oraz pańskim współpracownikom za ogromny trud włożony w przygotowanie tego ważnego przedsięwzięcia artystycznego.

Ufam, iż przygotowana specjalnie na rozpoczęcie Festiwalu przez Pana Gienadija Dmitraka i Państwową Akademicką Kapelę Chóralną Rosji im. A. Jurłowa „Liturgia Kijowska” Romualda Twardowskiego wprowadzi Państwa w klimat tego niepowtarzalnego wydarzenia.

Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego

zdjecie

Szanowni Państwo

Cieszę się ogromnie, mając okazję zaprosić Państwa na koncerty i spotkania organizowane w ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2010”.

Tegoroczne, dwudzieste dziewiąte już spotkanie z muzyką Cerkwi Prawosławnej, jak zwykle obfitować będzie w wydarzenia o najwyższej randze artystycznej. Wybitni wykonawcy i ich repertuar koncertowy pozwolą nam po raz kolejny przekonać się, że cerkiewna tradycja muzyczna to tradycja wciąż żywa i znajdująca kolejnych wspaniałych kontynuatorów.

Jednym z najwybitniejszych jest bez wątpienia Romuald Twardowski, kompozytor znany doskonale festiwalowej publiczności, którego wsparciu i przyjaźni tak wiele zawdzięcza zarówno Festiwal, jak i polska muzyka cerkiewna. Okazją do szczególnego uhonorowania Twórcy jest tegoroczny Jubileusz 80-lecia Jego urodzin. „Liturgia kijowska” autorstwa Romualda Twardowskiego będzie zatem znakomitą inauguracją Festiwalu.

Jestem przekonany, że tegoroczne koncerty, które odbywać się będą zarówno w Białymstoku, jak również w Warszawie i Krakowie, pozostaną na długo w Państwa pamięci jako niezapomniane wydarzenia artystyczne, a przy tym wyjątkowe przeżycie religijne.

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

zdjecie

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — „Hajnówka 2010”.

Tegoroczną edycję rozpoczynamy koncertem „Liturgii Św. Jana Złotoustego” autorstwa Romualda Twardowskiego. Wydarzeniem tym chcemy uczcić dostojny Jubileusz wielkiego przyjaciela Festiwalu, przewodniczącego Jury, ale przede wszystkim wybitnego kompozytora. Jest on jednym z nielicznych twórców kręgu zachodnioeuropejskiego tworzących muzykę cerkiewną. Ten szczególny koncert wykona nasz ubiegłoroczny laureat — słynna Państwowa Akademicka Kapela Chóralna im. A. Jurłowa z Moskwy. Mimo ponad stuletniej historii istnienia, chór zaśpiewa w Polsce dopiero po raz trzeci.

Rok bieżący jest również rokiem urodzin innych wielkich twórców muzyki cerkiewnej, kompozytorów bez których niemożliwe jest mówienie o muzyce — P. Czajkowskiego, N. Dileckiego, W. Kalinnikowa, W. Titowa, czy A. Pärta. Niektóre ich dzieła, towarzyszące nam w repertuarach różnych edycji Festiwalu, będzie można usłyszeć i w tym roku.

W konkursie usłyszymy dwadzieścia trzy, wybrane z kilkudziesięciu zgłoszeń, chóry z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Estonii, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Gruzji. Specyfika poszczególnych krajów, różnorodność manier wykonawczych, znaczne osiągnięcia artystyczne zapowiadają serię znakomitych koncertów i wyrównany poziom zmagań konkursowych. Przesłuchania odbędą się w czterech kategoriach: chórów amatorskich (parafialnych i świeckich), dziecięco-młodzieżowych, uczelni muzycznych, profesjonalnych.

W Jury, któremu przewodniczy oczywiście nasz tegoroczny Jubilat, zasiądzie grono najlepszych twórców i dyrygentów współczesnej chóralistyki — Mykoła Gobdycz, Povilas Gylis, Władmir Minin, Bożenna Sawicka, Teodor Zgurianu i ks. Jerzy Szurbak. O wyborze najlepszych chórów i tym, kogo usłyszymy podczas Koncertu Galowego zadecydują znawcy tematu.

Naszemu tegorocznemu spotkaniu towarzyszy smutek wydarzeń kwietniowych i ludzi, którzy odeszli w katastrofie lotniczej. Jest to pamięć o wybitnych politykach, jak Lech Kaczyński, który przez wiele lat patronował Festiwalowi jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To również pamięć o arcybiskupie Mironie, który był znawcą muzyki cerkiewnej i entuzjastą MFMC i który niegdyś uczestniczył w nim jako chórzysta, a następnie otwierał jako hierarcha. Zauważamy brak obecności i życzliwości Krzysztofa Putry, który nawet w dniu komunii swojego dziecka znalazł czas na obecność na festiwalowym koncercie. Bardzo brakuje nam również ludzi dotychczas nas wspomagających, jak byłej burmistrz Hajnówki Jadwigi Rudzińskiej-Patejuk, Bazylego Iwaniuka i wielu wielu innych. Będziemy o nich pamiętać.

Wszystkim chórom, które wypełnią go śpiewem życzę najlepszych wykonań. Jurorom — owocnej pracy i jak najmniej wątpliwości. Wszystkim słuchaczom — aby Festiwal przyniósł im wiele artystycznych i duchowych wrażeń.

Mikołaj Buszko
Dyrektor Festiwalu

 

wstecz


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2010