Nr 1 (33), 20 maja 2008 r.

obraz

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej wzbogacił się o antologię muzyki cerkiewnej „Radujcie się ludzie".

Gratuluję pomysłodawcy, realizatorowi ijednocześnie długoletniemu dyrektorowi Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka" w Białymstoku (MFMC) inż. Mikołajowi Buszko wydania cennych utworów muzyki cerkiewnej. W swojej długoletniej praktyce dyrygenckiej, której towarzyszył udział w komisjach oceniających na różnych festiwalach i konkursach, nie zetknąłem się, aby festiwal po siadał swoją fundację i wydawał pozycje muzyki chóralnej.

zdjecie

Wyboru utworów i ich opracowania podjął się wybitny kompozytor, znawca muzyki cerkiewnej, długoletni współpracownik MFMC, twórca „Małej liturgii prawosławnej" prof. Romuald Twardowski. Do grona ludzi tworzących drugi zbiór utworów muzyki cerkiewnej dołączył znany dyrygent i jej propagator ks. Jerzy Szurbak.

Wydawnictwo, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Muzyczne Forum Wschodu i Zachodu", wypełnia kolejną lukę w wydawaniu pozycji dla chórów profesjonalnych, studenckich i amatorskich. Z dzieła tegomogą korzystać zarówno chóry mieszane, jak i męskie lub żeńskie. Wybór 49 utworów kompozytorów muzyki cerkiewnej stanowi propozycję dowolnemu chórowi cerkiewnemu, która z pewnością umożliwi mu zaistnienie na festiwalu lub konkursie o tym właśnie profilu.

Antologia została opatrzona komentarzem liturgicznym pióra ks. J. Szurbaka. Ten dodatek może być pomocny dyrygentom i chórzystom w zrozumieniu tekstu oraz jego pochodzenia. Treści pieśni zachęcą zapewne wielu wykonawców do podjęcia muzyki liturgicznej, która w dobie ekumenizmu może i powinna służyć wszystkim kościołom chrześcijańskim.

Pomocą w zrozumieniu tekstu i formy pieśni służy załączony „Słowniczek", a zawarta w nim transkrypcja fonetyczna będzie ogromną pomocą wjego prawidłowym odczytaniu.

W przedmowie R. Twardowskiego uwaga czytelnika skupia się na omówieniu poszczególnych rozdziałów (sześć) oraz krótkiej charakterystyce kompozytorów i ich epok.

Przy niektórych kompozytorach brakuje oznaczenia okresów czasowych, w których kompozytorzy ci żyli i tworzyli — dla przejrzystości dane takie warto w przyszłości umieszczać przy każdym kompozytorze. Przy niektórych z nich brak także imion: Gribowicz, Stiepanow, Makarow.

Antologia została wydana w solidnej twardej oprawie. Chwała Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego za dofinansowanie tej pozycji.

Cenną informację znalazłem na ostatniej stronie dzieła dotyczącą dotychczasowego nakładu wydawnictw Fundacji „Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce — nut, płyt CD, kaset magnetofonowych. Jest to dobra informacja dla dyrygentów i zespołów chóralnych.

Wyrażam radość i nadzieję, że dzieło to przyczyni się do poznania muzyki cerkiewnej przez studentów w Akademiach Muzycznych podczas zajęć z dyrygentury chóralnej i czytania partytur. Za przyzwoleniem autorów wydawnictwa istnieje możliwość umieszczenia tej pozycji na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, by rzesze dyrygentów skupionych w naszej organizacji mogły nabyć tę cenną pozycję, która w polskiej chóralistyce jest wydarzeniem edytorskim.

Roman Grucza

 

wstecz


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004