Nr 1 (33), 20 maja 2008 r.

Do uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej

Szanowni Państwo! To już dwudzieste siódme spotkanie z przepiękną, niezwykle bogatą i harmonijną muzyką cerkiewną. Będziemy świadkami kolejnego wielkiego artystycznego wydarzenia, które rozsławia nasz region w Polsce i za granicą.

zdjecie

Jarosław Zygmunt Dworzański — Marszałek Województwa Podlaskiego

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka wyrósł w miejscu, gdzie Zachód łączy się ze Wschodem, gdzie stykają się narody, religie, kultury. I właśnie tu muzyka cerkiewna ma moc jednoczenia ludzi różnych wyznań, profesji i kręgów kulturowych.

Festiwal jest niepowtarzalną okazją, by przybliżyć wybitne dzieła, między innymi Rachmaninowa, Archangielskiego, Czajkowskiego, Bortniańskiego, Twardowskiego — ludziom, dla których muzyka cerkiewna była zawsze bliska, ale i dla tych, którzy jej dotychczas nie znali. Pozwala na głębokie przeżycia duchowe połączone z unikalnymi wrażeniami artystycznymi. Jest również szansą poznania wielu znaczących w świecie muzyki chórów profesjonalnych jak i amatorskich z kraju i zagranicy.

Festiwal to również ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, jak co roku sprawnie i profesjonalnie przygotowane. Pragnę w tym miejscu przekazać na ręce Pana Mikołaja Buszko — Dyrektora Festiwalu — słowa najwyższego uznania oraz serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim organizatorom XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2008.

Dziękując twórcom, uczestnikom i organizatorom za trud przygotowania tego wydarzenia — życzę Wszystkim Państwu, szczególnie wspaniałej publiczności, wielkiej satysfakcji ze spotkania z muzyką cerkiewną — muzyką duszy.

Jarosław Zygmunt Dworzański
— Marszałek Województwa Podlaskiego

 

wstecz


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004