Nr 1 (33), 20 maja 2008 r.

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008", który trwać będzie od 20 do 25 maja 2008 r. w Białymstoku jest realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz roku Jubileuszu 75-lecia Krzysztofa Pendereckiego.

zdjecie

W organizowanym przez nas Festiwalu, który od początku istnienia, tj. od 1982 r., jest przykładem dialogu między ludźmi różnych kultur, ras, światopoglądów i religii wezmą udział chóry akceptujące te idee. Chóry, które łączy zachwyt dla piękna muzyki cerkiewnej w jej duchowym i artystycznym wymiarze.

Mając na uwadze rok jubileuszu K. Pendereckiego realizujemy cel dalszej popularyzacji jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem muzyki cerkiewnej.

Te dwie idee znajdą również odzwierciedlenie w merytorycznym kształcie tegorocznego Festiwalu. Symbolem i przesłaniem całej imprezy będzie Uroczysta Inauguracja.

Tak jak w poprzednim dwudziestosześcioleciu istnienia Festiwalu „Hajnówka", uroczystość inauguracji rozpocznie się średniowiecznymi hymnami. „Ciesz się matko Polsko" wykona Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

prowadzony przez prof. Violette Bielecką, zaś hymn stichirę „Ku czci świętych Ziemi Ruskiej" Chór „Vilnius" pod dyr. prof. Povilasa Gylisa.

Hymny to symbole Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego złączonych przez wieki w Rzeczypospolitej Wielu Narodów, do której tradycji odwołujemy się organizując Festiwal.

Kolejnym symbolem będzie Koncert Inauguracyjny, w którym utwory wybitnych kompozytorów: „Pieśń cherubinów" Krzysztofa Pendereckiego i „Całonocne czuwanie" Aleksandra Archangielskiego wykona wspomniany już litewski Chór „Vilnius" z Wilna — laureat ubiegłorocznej XXVI edycji Festiwalu „Hajnówka 2007". Chór prowadzony jest przez prof. Povilasa Gylisa — prorektora Litewskiej Akademii Muzyki.

Chęć udziału wtegorocznym Festiwalu zgłosiły chóry parafialne i świeckie z 20 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej.

Wybraliśmy i zaproponowaliśmy udział chórom najlepszym. Którym z nich uda się pokonać wszystkie przeszkody i dotrzeć do symbolicznej artystycznej „Hajnówki", pokaże Festiwal.

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008" organizowany jest pod: —honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

— honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

— artystycznym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Uznanie dla Festiwalu po raz kolejny wyraziły — udzielając swojego popracia — środki masowego przekazu:

— Telewizja Polska — patronat korporacyjny,

— Polskie Radio — patronat korporacyjny,

— media lokalne.

Serdecznie zapraszam na Festiwal i życzę wielu duchowych i artystycznych przeżyć.

W imieniu organizatorów Festiwalu
— Mikołaj Buszko

 

wstecz


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004