Nr 2(27), 25 maja 2003 r.

Zespól Muzyki Cerkiewnej

Zespół Muzyki Cerkiewnej (ZMC) przez wiele lat był jedynym profesjonalnym zespołem w Polsce, który pięknem śpiewu cerkiewnego i jego ekspresją dzielił się ze słuchaczami poza murami świątyni prawosławnej. Swój artystyczny żywot ZMC zainaugurował koncertami 2 i 3 lutego 1972 roku w Kościele Ewangelickim w Warszawie, a zatem jego działalność nieprzerwanie trwa 31 lat. Występując początkowo jako ZMC przy Warszawskiej Operze Kameralnej zapisał piękna kartę w dziejach muzyki cerkiewnej w Polsce.

Twórcą, dyrygentem i kierownikiem artystycznym ZMC jest ks. Jerzy Szurbak, który przez ćwierć wieku (1972-1997) kierował ZMC przy Warszawskiej Operze Kameralnej. Ks. J. Szurbak był jednym z prekursorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, bowiem swoim doświadczeniem, życzliwością i wielkim zaangażowaniem wspierał dyrektora Mikołaja Buszko przy organizacji Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. ZMC podczas I Dni wystąpił jako jedyny chór profesjonalny, nobilitując i wspierając tę imprezę.

Od chwili powstania ZMC realizuje podstawową ideę swojego twórcy — ukazywanie słuchaczom na całym świecie piękna i głębi prawosławia, zawartej w cerkiewnym śpiewie, który od wieków towarzyszy wszystkim nabożeństwom Cerkwi Prawosławnej.

Ostatnie 6 lat to okres współpracy ks. J. Szurbaka z męskim ZMC i setki wspólnych koncertów w kraju i Europie Zachodniej oraz nieustanna dbałość muzyków tworzących zespół o modlitewny charakter śpiewów cerkiewnych oraz ekspresję pełną blasku, a zarazem chrześcijańskiej pokory. W swojej 31-letniej historii ZMC koncertował ponad l 500 razy w Austrii, Belgii, Brazylii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Korei Płd., Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie i Senegalu. W dorobku artystycznym ZMC posiada 9 płyt analogowych, 11 kompaktowych oraz 25 kaset. Obok regularnej działalności koncertowej ZMC uczestniczy w licznych festiwalach muzyki sakralnej i oratoryjnej w kraju i za granicą (Kamień Pomorski, Łódź, Hajnówka, Łańcut, Kraków, Bydgodszcz, Kuopio, St. Vidal, Wiedeń). Wielokrotnie dawał oprawę muzyczną do filmów A. Wajdy, J. Skolimowskiego, J. Majewskiego, A. Holland i T. Konwickiego. W okresie swojej działalności ZMC współpracował m.in. z J. Rappe, P. Raptisem, K. Pustelakiem, K. Szostek-Radkową, L. A. Mrozem, B. Ładyszem. Wielkim wydarzeniem były koncerty ze światowej sławy tenorem N. Geddą w Upsalli, Sztokholmie i Warszawie. Z ZMC współpracował Stanisław Głowacki — korepetytor i drugi dyrygent chóru.

Zdejmując patynę czasu z utworów anonimowych i dzieł największych twórców muzyki cerkiewnej (D. Bortniański, P. Czajkowski, S. Rachmaninow), ZMC pozwala słuchaczom poprzez swoje interpretacje zgłębić „inne wymiary rzeczywistości".

Obserwator

 

wstecz
 

Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004