Nr 2 (2), 30 maja 1993r.

KONCERT ZESPOŁU MUZYKI CERKIEWNEJ ZAINAUGUROWAŁ FESTIWAL

Uroczyste bicie dzwonów w cerkwi św. Trójcy stało się sygnałem rozpoczęcia XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Niedziela, 23 maja, godzina 18. Koncert ubiegłorocznego laureata Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej Operze Kameralnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka, poprzedza uroczyste nabożeństwo. Odprawia je proboszcz zawsze gościnnej parafii, ks. Antoni Dziewiatowski. Śpiewa chór soboru Świętej Trójcy. Pieśń "Bogurodzicę" wykonuje Zespół Muzyki Cerkiewnej. Zapewne wielu prawosławnych zgromadzonych w świątyni słyszy ten wspaniały utwór po raz pierwszy. Zabrzmiała "pieśń naszych ojców", jak określają badacze, pieśń będąca świadectwem harmonijnego połączenia dwóch nurtów chrześcijańskiej tradycji - wschodniej i zachodniej. Idea najwyższego orędownictwa Marii i Jana Chrzciciela, zrodzona w Bizancjum i przeszczepiona na Zachód, zyskała kunsztowną formę opartą na wzorach łacińskich.

 

Wykonanie "Bogurodzicy" stało się niejako zapowiedzią wielu ekumenicznych akcentów obecnych podczas uroczystości otwarcia imprezy.

- Muzyka cerkiewna nie zna granic, zarówno w tym ludzkim pojmowaniu, ale również nie zna granic w sensie pionowym. Ona sięga Nieba. Albo to Niebo przychodzi na Ziemię. Znajdując się w stanie ekstazy zapominamy, gdzie jesteśmy - powiedział podczas inauguracji Metropolita Warszawski i całej Polski Bazyli.

Metropolita Bazyli pobłogosławił rozpoczynający się Festiwal. Życzył, by występujące tu chóry śpiewały na chwałę Boga, radość Kościołów i chwałę naszej wspólnej Ojczyzny.

Wypowiedź wiceministra Kultury i Sztuki Michała Jagiełły, reprezentującego głównego sponsora hajnowskiej imprezy, stanowiła głównie odpowiedź na pytanie, dlaczego ministerstwo wspiera ten Festiwal.

- Festiwal ma rangę międzynarodową - stwierdził minister. - Jego poziom artystyczny jest wysoki. Po drugie nie został on wymyślony w Warszawie, tylko powstał tu, bo tego chce znaczna część mieszkańców Hajnówki, Białostocczyzny, kraju. Po trzecie, poprzez wspieranie tego spotkania dajemy do zrozumienia, że Rzeczypospolita jest matką wszystkich, którzy mieszkają na jej obszarze niezależnie od narodowości i religii. Jesteśmy razem w jednej ojczyźnie, Polsce ale jesteśmy różni. Pokazywanie różnorodności jest tą barwą Festiwalu.

Gośćmi inauguracyjnego wieczoru byli m.in. ambasador Republiki Białoruś w Polsce Włodzimierz Sieńko, I sekretarz ambasady Finlandii w Polsce Harri Kamarainen, charge d'affaires Rumunii Ilie Ivan, wicewojewoda białostocki Aleksander Usakiewicz, poseł na Sejm Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny białostockiej rozgłośni Polskiego Radia Jerzy Muszyński. Przybyli również przedstawiciele władz administracyjnych gminy i miasta Hajnówki.

Koncert rozpoczął Zespół Muzyki Cerkiewnej wykonaniem pieśni "Jedinorodnyj Synie". Zespół zaprezentował m.in. utwory: "Spasi Boże ludi Twoja", "Da isprawitsia molitwa moja", "Otcze nasz".

Partie solowe wykonywali: Maria Boberska, Danuta Huk, Mikołaj Konach, Leonard Andrzej Mróz, Franciszek Przemielewski, Krystyna Wysocka-Kochan.

Pieśń "Litania żarliwa" zadedykował Zespół głównie dla obecnych w cerkwi katolików wraz z proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Hajnówce ks. Alfonsem Trochimiakiem.

Odśpiewaniem "Mnogaja leta" zakończył Zespół wspaniały, inauguracyjny koncert. A muzyka trafiła nie tylko do tych siedzących w pierwszych rzędach - muzykologów, władzy, duchownych.

Trafiła do tych, bez których nie byłoby tego Festiwalu - bo zawsze wiernych, zawsze tłumnie przybywających słuchaczy.

"Takaja krasata, szto serco kroitsa" -podsumowała śpiew - modlitwę wychodząca kobieta.

Anna Radziukiewicz

 

wstecz
 

Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004