Nr 3 (20), 28 maja 2000r.

 

Michał Bołtryk – Od Apostoła Tomasza

Michał Bołtryk – Bracia z Seulu

Jak tęcza

Michał Bołtryk – Czwartek– Arcybiskup pod wrażeniem

Michał Bołtryk – Dzień Twardowskiego 

Michał Bołtryk – Piątek – Szkoła bałkańska i ruski pop - art

Anna Radziukiewcz - Irmołgion supraski. Świat unikalnego piękna

Anna Radziukiewicz – Nagrody ks. Ostrogskiego

Ks. Jerzy Szurbak – Wyspa duchowej szczęśliwości

Michał Bołtryk – Przystanek Czerlonka

Michał Bołtryk – Muzyka i architektura

Było, nie minęło – Za wspomnień Romualda Twardowskiego

Anna Radziukiewcz – Sobota – Krzyk to nie śpiew

Adrianna Poniecka – Piekutowska – Za rok przyjadę na pewno

Małgorzata Dubowska – Cisza potęguje wrażenie


Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004