Nr 2 (2), 30 maja 1993r.

 

Mikołaj Buszko – Zakończenie XII MFMC

Anna Radziukiewicz  - Koncert Zespołu Muzyki cerkiewnej zainaugurował Festiwal

Ks. Jerzy Szurbak – Spotkanie dyrygentów

Anna Radziukiewicz – Królowała młodzież i ... Białystok

Rozśpiewywanie wiejskich chórów

Jerzy Wiesław Zawisza – Brawa dla Hajnówki

Opinie, opinie

Anna Radziukiewicz – Przesłuchania trwały. Poziom rósł

Anna Radziukiewicz – Nie samym festiwalem żyją

 Laureaci Festiwalu

Jerzy Wiesław Zawisza – Finał, ale ze startem

Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004