Nr 2 (19), 25 maja 2000r.

PRZEWODNICY BLIŻEJ PRAWOSŁAWIA

W przeddzień festiwalu spotkali się w Hajnówce przewodnicy, którzy przyjechali tu z całej Polski.

W tym roku mija 20 lat istnienia koła przewodników w Hajnówce i 125 lat przewodnictwa turystycznego w Polsce.

Głównym tematem spotkania była obecność prawosławia na tych ziemiach. Uczestnikom przybliżono jego historię, architekturę, duchowość. Zaś dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce Mikołaj Buszko przedstawił - barwnie i ze swadą - historię przedsięwzięcia, nad rozwojem którego czuwa od 19. lat.

Danuta Żywiecka, pracownik naukowy poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego ( Wydział Turystyki i Rekreacji ) zaproponowała dyrektorowi festiwalu współpracę. Niedawno na poznańskiej AWF pisano prace na temat turystycznej roli festiwalu Vratislavia Cantas. Teraz mogłyby powstać prace przedstawiające ten sam aspekt festiwalu w Hajnówce. Prace promowałyby jednocześnie miasto i imprezę, o której w zachodniej Polsce - zdaniem Danuty Żywieckiej - wie się nadal bardzo mało.

Inni przewodnicy wskazywali, że podstawowym bogactwem tej ziemi jest jej różnorodność religijna, kulturowa i narodowa. I że miejscowi po-winni jej tak samo strzec, jak swojej odrębności strzegą podkarpaccy górale. Piękne cerkwie, śpiew
w nich, ikony, jest tym, czego turysta w takiej intensywności nie spotka w innych regionach kraju.

Przewodnicy poszli pieszo do miejsca prawosławnego kultu - Krynoczki, położonej w głębi Puszczy Białowieskiej. Autokarem pojechali na Świętą Górę Grabarkę, odwiedzając po drodze cerkwie i Szkołę Ikonograficzną w Bielsku Podlaskim.

Niektórzy przewodnicy przyjechali do Hajnówki głównie dlatego, by po raz pierwszy na żywo zetknąć się z muzyką cerkiewną. Uczestniczyli w prawosławnych nabożeństwach i zostali na międzynarodowy festiwal tej muzyki.

(ar)

 

wstecz
 

Copyright © Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — Hajnówka 2004