pl ru en

flagi
Festiwal 2014
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Program
Koncert Inauguracyjny
Wydarzenia towarzyszące
Chóry
Jury
Organizatorzy i sponsorzy
Patronaty
Warunki uczestnictwa
2014
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013 Więcej...

Protokół

Posiedzenia Jury XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej — „Hajnówka 2014” odbywającego się w dniach 20-25.05.2014 r. w Białymstoku

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski — przewodniczący
 2. prof. Łesia Dyczko
 3. Anatolij Kisielow
 4. prof. Bożenna Sawicka
 5. Ilona Stepan
 6. ks. Jerzy Szurbak

po przesłuchaniu 24 chórów zgłoszonych do konkursu, przyznało następujące miejsca:

Kategoria chórów parafialnych

Wyróżnienie przyznano:

 • Chórowi „Basilica Cantans” z Wrocławia (Polska) pod dyr. Mirosławy Jury-Żegleń

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Nadieżdy Kupczyńskiej
 • Grekokatolickiemu Katedralnemu Chórowi „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja) pod dyr. Martina Skoviery

II miejsce przyznano:

 • Dziecięcemu Chórowi „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska (Rosja) pod dyr. Rimmy Cziertowej

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia) pod dyr. Andrieja Łaptiewa

Kategoria chórów amatorskich świeckich

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Męskiemu Chórowi Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Nadieżdy Malawinej
 • Kameralnemu Chórowi „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja) pod dyr. Iriny Timochinej

II miejsce przyznano:

 • Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) pod dyr. Kestutisa Jakeliunasa

I miejsce przyznano:

 • Ludowej Kapeli Chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś) pod dyr. Aleksandra Minienkowa

Kategoria chórów uczelni muzycznych

III miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka (Ukraina) pod dyr. Wasilija Mojsijuka

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyr. Inessy Bodiako
 • Chóralnemu Zespołowi Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców (Ukraina) pod dyr. Walentyny Gordiej

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego z Moskwy (Rosja) pod dyr. Leonida Pawłowa

Kategoria chórów dziecięco-młodzieżowych

III miejsce przyznano:

 • Chórowi Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca (Białoruś) pod dyr. Anny Gruszewskiej

II miejsce przyznano:

 • Chórowi Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku (Polska) pod dyr. Barbary Kornackiej

I miejsce przyznano:

 • Chórowi „Radost” z Moskwy (Rosja) pod dyr. Tatiany Żdanowej

Kategoria chórów zawodowych

Trzy III miejsca ex aequo przyznano:

 • Młodzieżowemu Chórowi „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest” z Mińska (Białoruś) pod dyr. Alony Wysockiej
 • Kameralnemu Chórowi Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś) pod dyr. Łarisy Ikonnikowej
 • Chórowi „Modo Maiorum” z Warszawy (Polska) pod dyr. Michała Straszewskiego

II miejsce przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia) pod dyr. Cristiana Mariusa Fircy

I miejsce przyznano:

 • Kijowskiemu Kameralnemu Chórowi „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Aleksieja Szamrickiego

Ponadto Jury wyróżniło następujących dyrygentów:

 • Dyrygentkę Chóru „Radost” z Moskwy (Rosja) — Tatianę Żdanową
 • Dyrygenta Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa (Ukraina) — Aleksieja Szamrickiego

W ocenie Jury poziom tegorocznego Festiwalu był bardzo wysoki, różnorodność zespołów w nim uczestniczących godna uwagi. Ogromnie cieszy fakt udziału szerokiej rzeszy publiczności podczas wszystkich dni przesłuchań konkursowych. Świadczy to o wielkiej popularności muzyki cerkiewnej wśród chórów dziecięcych, młodzieżowych, jak też akademickich i zawodowych. Potwierdza to ważną rolę Festiwalu, który jak co roku, stał się płaszczyzną porozumienia pokoleń, kultur i narodów.

Jury składa serdeczne podziękowania Organizatorom za wielki wysiłek włożony w realizację kolejnej edycji Festiwalu, a w szczególności jego Dyrektorowi — Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego — Pani Irenie Parfieniuk.

Miło nam, że XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej — „Hajnówka 2014” cieszy się akceptacją i życzliwym wsparciem najwyższych władz państwowych, miejskich i wojewódzkich, a także mediów oraz innych instytucji.

Warto podkreślić, że Koncert Inauguracyjny zatytułowany „Muzyka cerkiewna współczesnej Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” z Kijowa (Ukraina) pod dyr. Mykoły Gobdycza zapoznał melomanów z twórczością takich kompozytorów, jak Myrosław Skoryk, Jewhen Stankowycz, Walentyn Sylwestrow i Łesia Dyczko. Ponadto podczas Festiwalu dokonano prawykonania Psalmu nr 1 z Symfonii Szewczenkiana tejże wybitnej kompozytorki.

Tegoroczne występy z pewnością pozostaną w pamięci melomanów jako wyjątkowe wydarzenia, zarówno pod względem artystycznym jak i duchowym.

Jury