pl ru en

flagi
Festiwal 2014
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Program
Koncert Inauguracyjny
Wydarzenia towarzyszące
Chóry
Jury
Organizatorzy i sponsorzy
Patronaty
Warunki uczestnictwa
2014
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013 Więcej...

Koncert galowy

Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku, Chór „Radost” z Moskwy i Młodzieżowy Chór „Visson” z Mińska, wspólnie znaleźli się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, aby zainaugurować Koncert Galowy XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014” w Białymstoku.

Utwory symbolizujące jedność kultur Wschodu i Zachodu, hymny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony — dwóch państw, z których wyłoniła się Rzeczpospolita Polska — „Gaude Mater Polonia” i „Ziemla Russkaja” wykonał chóry po kolei. Chór „Visson” odśpiewał radosny hymn Wielkanocy „Chrystos Uwaskros”.

Koncert Galowy prowadzili Magdalena Gołaszewska dziennikarka TVP Białystok oraz Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu. Powitano licznie przybyłe grono pasjonatów i słuchaczy muzyki cerkiewnej oraz zaproszonych gości, pośród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Renata Przygodzka Wiceprezydent Białegostoku, Kazimierz Dudziński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Włodzimierz Kusak Przewodniczący Rady Miejskiej, Anna Pieciul Dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Miejskim, grono profesorów, rektorów, Władysław Prochowicz Prezes Polskiego Radia Białystok, Eugeniusz Wappa Prezes Białoruskiego Radio Racja i Redaktor Naczelny tygodnika „Niva”, przedstawiciele instytucji kulturalnych, Anna Kulbacka Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Mikołaj Buszko Dyrektor Festiwalu podziękował także wszystkim sponsorom, współorganizatorom i przyjaciołom Fundacji Muzyka Cerkiewna. Ukłonił się także przed jurorami festiwalu, którym przewodniczy prof. Romulad Twardowski. Przypomniał, że Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patronatem Prezydenta Miasta Białystok oraz pod Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dyrektor Festiwalu zauważył także, że tegorocznym konkursowym zmaganiom chórów (w kategoriach zawodowych, uczelni muzycznych, amatorskich świeckich, parafialnych i dziecięco-młodzieżowych) towarzyszyły koncerty uczestników Festiwalu, ponownie odbywające się w kilku miejscach Polski. I tak 18 maja w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i 19 maja w Domu Kultury w Bielsku Podlaskim miały miejsce koncerty pn. „Muzyka cerkiewna Ukrainy” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Kijów” pod batutą Mykoły Gobdycza. A 23 maja Dziecięcy Chór „Łampada” wystąpił w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Tego samego dnia 23 maja odbył się „XXIII Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej”, zorganizowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. Św. Trójcy w Warszawie i odbywający się pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym wzięły udział chóry: Mieszany z Sydney, kameralny „Sofia”, męski „MIFI”, Państwowej Białoruskiej Akademii Muzyki. 24 maja natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się koncert Młodzieżowego Chóru „Visson”. I w dniach 23-24 maja miały już miejsce „IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej”, organizowane przy współpracy z Parafią Rzymskokatolicką i Technikum Leśnym w Białowieży, podczas których wystąpiły takie chóry, jak: „Sogłasije”, „Jubilate Deo”, „Łampada”, „Kamertonas”, „Basilica Cantans”, „Chrysostomos”, Ludowa Kapela Chóralna z Mińska.

Wymienione koncerty wzbudziły duże zainteresowanie. Licznie przybyła publiczność długotrwałymi owacjami na stojąco nagradzała wykonawców. A w Lusławicach, gospodarze Centrum, Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy nie szczędzili słów uznania chórowi „Kijów” i Mykołowi Gobdyczowi.

Dyrektor Festiwalu przedstawił następnie, zgromadzonej w filharmonii publiczności, werdykt festiwalowego jury, aby tuż po chwili zaprosić na scenę niekwestionowane gwiazdy tego koncertu — laureatów oraz uczestników XXXIII edycji Festiwalu.

Chór „Basilica Cantas” pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń wykonał „Tiebie pojem” Gawriiła Łomakina.

Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką zaśpiewał „Okom błagoutrobnym, Gospodi” kompozycję Iriny Denisowej.

Młodzieżowy Chór „Cantabile” z Kiszyniowa z dyrygentką Eleną Marian wykonał po mołdawsku „Wozobnowisi nowi Jerusalim” utwór Gawriiła Musicescu.

„Paschalnyj koncert” Iowa Charri wykonał Dziecięcy Chór „Łampada dyrygowany przez Rimmę Czertową.

Chwilę później „Tiebie pojem” Sergiusza Rachmaninowa zaprezentował Kowieński Chór Mieszany „Kamertonas” z dyrygentem Kestutisem Jakeliunasem.

Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców na Ukrainie prowadzony przez Walentynę Gordiej zaśpiewał kompozycję „Otcze nasz” Łesi Dyczko (przyp. red. kompozytorka zaszczyca swą osobą skład jury festiwalu już od wielu lat).

Chórzyści Kameralnego Chóru Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z dyrygentką Łarisą Ikonnikową zaprezentowali „Wiżd moju skorb i boleźń” kompozycję Aleksieja Astafiewa.

Utwór „Jedinorodnyj Synie” Wasilija Titowa wykonał Akademicki Męski Chór „MIFI” z Moskwy.

Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska dyrygowany przez Inessę Bodiako oczarował wykonaniem kompozycji Jurija Falika „Na wielicem powieczieri” i „Priczstiem” Mikoły Kulikowicza.

Pierwszą część Koncertu Galowego zakończył rumuński Akademicki Chór „Divina Armonie” prowadzony przez Cristiana Mariusa Firca. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy „Koncert nr 1” Gawriiła Musicescu i „Woskriesienije Christowo widiewsze” Sergiusza Rachmaninowa.

Drugą część Koncertu Galowego rozpoczął Chór Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca na Białorusi. Młodzi chórzyści pod batutą Anny Gruszewskiej zaśpiewali Palewski napiew... — „Pieśń Żyrowickiej Matki Bożej”.

Chwilę później na scenie godnie zaprezentował się Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa na Ukrainie. Adepci teologii wykonali „Bog Gospod” Mykoły Leontowicza i „Dostojno jest” Iwana Niebiesnogo z solo dyrygentki Nadieżdy Kupczyńskiej. Na prośbę publiczności, spontanicznie chór wykonał także utwór „Oj ziszła zora” Mykoły Leontowicza.

Chór Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Za Granicą z Croydon, Sydney z Australii pod kierownictwem Andrieja Łaptiewa wykonał „Prokimien Paschalny” — This is the Day chich the Lord hath made — w kompozycji Nikołaja Kiedrowa (syna) i „Mnogoletije” Michaiła Konstantinowa (przyp. red. utwór wykonywany był przez chór poprzednio tylko na XXIII Reprezentacyjnym Koncercie Muzyki Cerkiewnej w Warszawie).

„Pokajanną molitwę o Rusi” Piotra Czajkowskiego usłyszeliśmy w wykonaniu Chóru „Radost” z Moskwy, z młodymi chórzystkami pracuje Tatiana Żdanowa.

Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku na Białorusi, którą prowadzi Aleksander Minienkow, wykonała „Jedinorodnyj Synie” Mikoły Kulikowicza i „Koncert paschalny Angieł wopijasze” Michała Werbickiego.

Nie zabrakło podczas tej gali również kompozycji przewodniczącego jury festiwalu prof. Romualda Twardowskiego. Jego kompozycję „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda” wykonał Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa. Chórzyści pod dyrekcją Aleksieja Szamrickiego wykonali również „Wsie upowanije moje” Anny Hawrileć.

Koncert Galowy Festiwalu zamknął Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. Piotra Czajkowskiego z Moskwy. Chórzyści wykonali Koncert „Priiditie wospoim, ludije” Dymitra Bortniańskiego (red. P. Czajkowski) i kompozycję dyrygenta chóru, Leonida Pawłowa, „Tiebie pojem”.

W „La grande finale” na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku stanęło obok siebie pięć chórów — laureaci pierwszych miejsc Festiwalu. Pod dyrekcją Leonida Pawłowa chóry wspólnie dwukrotnie wykonali Patriarsze „Mnogaja Leta”.

Następny Festiwal „Śpiewającej Duszy” już za rok. Zapraszamy!

A radości z odniesionych sukcesów było co niemiara...