pl ru en

flagi
Festiwal 2014
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Program
Koncert Inauguracyjny
Wydarzenia towarzyszące
Chóry
Jury
Organizatorzy i sponsorzy
Patronaty
Warunki uczestnictwa
2014
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013 Więcej...

Gala wręczenia nagród

Wielkie emocje towarzyszyły chórom i dyrygentom oczekującym na werdykt Jury XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2014”. Było bardzo gorąco i nie aura panująca na zewnątrz budynku była tego powodem.

Publiczność zebrana w sali filharmonii przed oficjalnym ogłoszeniem werdyktu została poproszona o wykonanie pieśni — hymnów zawsze towarzyszących galom wręczenia laurów zwycięzcom tego Festiwalu. Najpierw pod dyrekcją Mirosławy Jury-Żegleń dyrygentki Chóru „Basilica Cantans” zabrzmiało „Gaude Mater Polonia”.

Następnie Tatiana Żdanowa dyrygentka Chóru „Radost” poprowadziła wykonanie stichiry „Ziemle Russkaja”.

Chwilę później Mikołaj Buszko dyrektor Festiwalu i przewodniczący Jury prof. Romuald Twardowski ogłosili werdykt. Honorowanie zwycięzców rozpoczęto od kategorii chórów parafialnych.

Wyróżnienie otrzymał chór „Basilica Cantans” z Wrocławia.

— Jesteśmy wzruszeni, nie spodziewaliśmy się, że komisja doceni nasz występ. — podkreślali zadowoleni chórzyści — Nie odczuwamy na festiwalu emocji związanych z rywalizacją, ale wspólnego ducha. To dla nas ważne przeżycie duchowe właśnie i możliwość spotkania z muzyką prawosławną.

Jury przyznało także ex aequo dwa trzecie miejsca. Otrzymał je Chór Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej z Kijowa (Ukraina) dyrygowany przez Nadieżdę Kupczyńską.

A także Grekokatolicki Katedralny Chór „Chrysostomos” z Bratysławy (Słowacja) prowadzony przez Martina Skovierę (przyp. red. dyrygent jest profesorem matematyki Uniwersytetu w Bratysławie).

— Bardzo się cieszymy, że poziom festiwalu jest naprawdę wysoki, a publiczność ciepło nas przyjęła. — mówili zadowoleni studenci teologii

Drugie miejsce jury przyznało Dziecięcemu Chórowi „Łampada” Cerkwi pw. Wszystkich Świętych z Kurska (Rosja).

— Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyróżnienia. — powiedziała dyrygentka Rimma Cziertowa. — Długo pracowaliśmy nad repertuarem, młodzież bardzo się starała podczas występu konkursowego. W wolnej chwili, w przerwie festiwalowego konkursu, odwiedziliśmy podlaskie prawosławne cerkwie. Interesowaliśmy się i dowiadywaliśmy się, jak żyją prawosławni na Podlasiu. — dodała

Pierwsze miejsce przyznano Chórowi Diecezji Australijskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą z Croydon, Sydney (Australia).

— Najważniejsze dla nas jest to, że mogliśmy się spotkać z innymi prawosławnymi chórzystami. — powiedział dyrygent Andriej Łaptiew — Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnienia, nie znaliśmy poziomu innych chórów w naszej kategorii, więc pierwsza nagroda była dla nas sporą niespodzianką. — zauważył

Następnie przedstawiono laureatów kategorii chórów amatorskich świeckich. Równorzędne, dwa trzecie miejsca ex aequo przyznano Akademickiemu Męskiemu Chórowi Narodowego Uniwersytetu Badań Jądrowych „MIFI” z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Nadieżdy Malawinej i Kameralnemu Chórowi „Sogłasije” Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Rolnej z Moskwy (Rosja) pod dyrekcją Iriny Timochinej.

— Festiwalowi towarzyszy wiele pozytywnych emocji i wrażeń. — mówiła dyrygentka Nadieżda Malawina — Poziom jest bardzo wysoki. Mam nadzieję, że kiedy przyjedziemy następnym razem, będziemy jeszcze lepsi. — dodała

— W trakcie trwania festiwalu byłyśmy w wielu miejscach, np. śpiewałyśmy w kościele w Białowieży (przyp. red.: w dniach 23-24.05.2014 r. odbyły się tam IX Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej). — mówiła dyrygentka Irina Timochina — To dla duże wyróżnienie. W takim składzie, wystąpiłyśmy na festiwalu, a istniejemy od dwóch lat. — dodała

Drugie miejsce przyznano Kowieńskiemu Chórowi Mieszanemu „Kamertonas” z Kowna (Litwa) prowadzonemu przez Kestutisa Jakeliunasa.

— Muzyka cerkiewna jest dla nas nowym doświadczeniem. — zaznaczył dyrygent — Cieszy nas to wyróżnienie.

Pierwsze miejsce w kategorii chórów amatorskich świeckich przypadło Ludowej Kapeli Chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu z Mińska (Białoruś) dyrygowanej przez Aleksandra Minienkowa.

Kolejną kategorią, w której zwycięzców ogłoszono, była kategoria chórów uczelni muzycznych.

Trzecie miejsce przyznano Akademickiemu Chórowi Instytutu Sztuki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka (Ukraina) prowadzonemu przez dyrygenta Wasilija Mojsijuka.

Dwa drugie miejsca ex aequo zajęły: Chór Studentów Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Inessy Bodiako

oraz Chóralny Zespół Wojewódzkiej Uczelni Sztuk Pięknych im. S. Worobkiewicza z Czerniowców (Ukraina) z dyrygentką Walentyną Gordiej.

— Występowaliśmy po raz pierwszy na takim profesjonalnym festiwalu muzyki cerkiewnej. — powiedziała Walentyna Gordiej — Bardzo nas cieszy ta nagroda, ponieważ ciężko na nią pracowaliśmy.

Najlepszym w tej kategorii okazał się natomiast Chór Akademickiego College’u Muzycznego przy Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego z Moskwy (Rosja) z dyrygentem Leonidem Pawłowem.

— Festiwal cechuje obiektywność i dobroć. — powiedział Leonid Pawłow (przyp. red. także kompozytor — dwa utwory kompozytora chór wykonał w konkursie) — Braliśmy udział w wielu konkursach i festiwalach, ale po raz pierwszy odczuwam tą dobroć wielkich muzykantów.

W kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych trzecie miejsce przyznano Chórowi Dziecięcej Szkoły Sztuki z Kamieńca (Białoruś) z dyrygentką Anną Gruszewską.

Drugie miejsce zajął Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką.

— Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnienia. — mówili chórzyści — Jest tu wysoki poziom, ale panuje przyjemna atmosfera, bez napiętej rywalizacji.

Pierwsze miejsce przyznano zaś Chórowi „Radost” z Moskwy (Rosja) pod batutą Tatiany Żdanowej.

— Sam udział w konkursie jest dla nas ważny. — mówiła dyrygentka — A jeszcze do tego zdobyłyśmy pierwsze miejsce! Bardzo się cieszymy.

Najniecierpliwiej jednak oczekiwane są informacje o przyznanych przez Jury Festiwalowe laurach w kategorii chórów zawodowych.

W tym roku zdecydowano o trzech trzecich miejsca ex aequo. Otrzymały je Młodzieżowy Chór „Visson” Republikańskiego Centrum Współczesnej Kultury Chrześcijańskiej „Błagowiest” z Mińska (Białoruś) pod dyrekcją Alony Wysockiej,

a także Kameralny Chór Państwowej Instytucji Kultury „Grodnieńskaja Kapełła” z Grodna (Białoruś) pod dyrekcją Łarisy Ikonnikowej

i Chór „Modo Maiorum” z Warszawy prowadzony przez Michała Straszewskiego.

Drugie miejsce przyznano Akademickiemu Chórowi „Divina Armonie” z Bukaresztu (Rumunia) z dyrygentem Cristianem Mariusem Fircą.

— Odczuwaliśmy wspaniałą atmosferę festiwalu, jesteśmy szczęśliwi — podkreślali wszyscy chórzyści — Dla nas to ważne doświadczenie.

Wszystkich w tej kategorii pokonał i zdobył tym pierwsze miejsce Kijowski Kameralny Chór „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy z Kijowa prowadzony przez Aleksieja Szamrickiego.

— Nie spodziewaliśmy się pierwszej nagrody. — mówił wzruszony dyrygent — Jeszcze nie mogę do końca uwierzyć, że nasz nieliczny, kameralny chór zwyciężył w tej prestiżowej kategorii. Dziękuję swoim chórzystom, udowodnili, że są najlepsi.

Ponad to Jury XXXIII MFMC „Hajnówka 2014” oddzielnie wyróżniło Tatianę Żdanową dyrygentkę Chóru „Radost” oraz Aleksieja Szamrickiego dyrygenta Kijowskiego Kameralnego Chóru „Sofia” Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy.

Spontaniczna radość, okrzyki i gromkie brawa jako dowód uznania zawsze towarzyszą werdyktowi.

Radość ze zwycięstwa została przypieczętowana muzycznymi gratulacjami „Sto lat!” odśpiewanymi po polsku i litewsku, i rumuńsku, i w wersji „Mnogaja leta” Sir Jhona Tavenera.