pl ru en

flagi

Menu Festiwalu 2013
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Program
Koncert Inauguracyjny
Wydarzenia towarzyszące
Chóry
Jury
Organizatorzy i sponsorzy
Patronaty
Warunki uczestnictwa
2013
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013 Więcej...

LOGO

XXXII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2013”
22 — 26.05.2013 r.
Białystok

Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. T. Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

tel./ fax +48 85 682 20 89, +48 85 682 32 02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
e-mail: festiwal-hajnowka@wp.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Miejsce realizacji Festiwalu

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2


Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

logo prezydenckie

Patronat
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny Krzysztofa Pendereckiego

Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. – Patronat Korporacyjny
Polskie Radio S.A. Warszawa – Patronat Korporacyjny
Dziennik „Metro”

Patronat medialny regionalny:
TVP Białystok
Polskie Radio Białystok S.A.
Tygodnik „Niwa”
Tygodnik „Nasze słowo”

Radio JARD 89,2 FM Białystok

TV JARD Białystok
TVK Hajnówka, TV Podlasie


Zakończenie Koncertu Inauguracyjnego
pt. "Krzysztofowi Pendereckiemu - współcześni kompozytorzy"


Laureaci XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
- "Hajnówka 2013" w Białymstoku


Zakończenie Festiwalu


plakat

KONCERT GALOWY

zdjecie

Amatorzy oraz ci, którzy przygotowują się do tego, by w przyszłości stać się profesjonalistami – Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Akademicki Chór „Soniacznyj Strum” z Nikołajewa (Ukraina) oraz Dziecięcy Chór „Raduga” z Tallina (Estonia), stanęły wspólnie na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej, inaugurując Koncert Galowy XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2013” w Białymstoku. Ze sceny zabrzmiały dostojnie Gaude Mater Polonia (wykonanie Chóru Komendy Wojewódzkiej), Stichira Ziemle Russkaja (wykonanie – akademicy z Nikołajewa) oraz Tropari Paschi (Bizantyjski i znamienny raspiew) w wykonaniu dzieci z Chóru „Raduga”.


GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

zdjecie

Ogłoszenie wyników jest najbardziej oczekiwanym momentem każdej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. W niedzielne popołudnie, kiedy nad Białymstokiem po kilku dniach niepogody znów zaświeciło słońce, w sali OiFP w napięciu wyczekiwano wyników tegorocznego konkursu. Najbardziej niecierpliwili się chórzyści i dyrygenci, ale też przybyli na tę uroczystość amatorzy muzyki cerkiewnej i liczne media.


PROTOKÓŁ
Posiedzenia Jury XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej –
„Hajnówka 2013”
odbywającego się w dniach 22 – 26.05.2013 r. w Białymstoku


Pierwsze w Polsce wykonanie „Pasji według św. Mateusza”
Metropolity Hilariona

zdjecie

„Pasja według Świętego Mateusza” to jeden z ważniejszych punktów programu tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Publiczność, która tłumnie przybyła na koncert gromkimi brawami przywitała solistów, narratorkę Ludmiłe Możejko, orkiestrę smyczkową i Chór Kameralny Państwowej Instytucji Kultury „Grodnienskaja Kapełła” kierowanej przez Władimira Bormotowa, co świadczy o tym, że był to gorąco oczekiwany koncert.


Przesłuchania konkursowe MFMC „Hajnówka 2013”
dzień trzeci 25.05.2013

zdjecie

Ostatni dzień przesłuchań konkursowych, coraz większe emocje wśród chórów czekających na werdykt i stres tych, którzy jeszcze czekali na swój występ. Ale równo o godz. 16.00 festiwalowa maszyna ruszyła i teraz wszystko zależało od chórzystów i dyrygentów, którzy swoje „wielogłosowe instrumenty” mieli poprowadzić. I prowadzili.


Przesłuchania konkursowe MFMC „Hajnówka 2013”
dzień drugi 24.05.2013

zdjecie

Chóry dziecięce i młodzieżowe, które stanowiły większą cześć wykonawców drugiego dnia przesłuchań Festiwalu Śpiewającej Duszy wniosły świeżość i energię do Sali OiFP przy Podleśnej.

 


Przesłuchania konkursowe MFMC „Hajnówka 2013”
dzień pierwszy 23.05.2013

zdjecie

Rozpoczęliśmy pierwszy dzień przesłuchań. W tym roku podczas XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2013” w Białymstoku wystąpią dwadzieścia dwa chóry z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Estonii, Mołdawii, Bułgarii.


KONCERT INAUGURACYJNY

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od „Gaude Mater Polonia” oraz Stichiry „Ziemle Russkaja”, dalej już było niezwykle i niepowtarzalnie. Koncert Inauguracyjny poświęcony był wybitnemu kompozytorowi, wieloletniemu przyjacielowi festiwalu, osobie która od lat obejmuje patronatem artystycznym „Festiwal Śpiewającej Duszy”, Krzysztofowi Pendereckiemu. Maestro w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia.


plakat
PROGRAM
program plakat
Warunki wstępu
plakat plakat plakat

plakat

XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - „Hajnówka 2013” w Białymstoku

XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2013”, który trwać będzie w dn. 22 - 26.05.2013 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, odbędzie się pod znakiem Roku Jubileuszu 80-lecia Krzysztofa Pendereckiego.

Jubileusz Krzysztofa Pendereckiego, Patrona Artystycznego Festiwalu, zostanie uczczony w Koncercie Inauguracyjnym imprezy organizowanym pod hasłem „Krzysztofowi Pendereckiemu – współcześni kompozytorzy” w wykonaniu Chóru Studentów Konserwatorium im. N. A. Rimskiego - Korsakowa z St. Petersburga (Rosja) - Laureata Festiwalu.

Ideą koncertu jest prezentacja utworów muzyki cerkiewnej, stworzonych specjalnie na tę okazję przez wybitnych współczesnych kompozytorów Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Macedonii i Mołdawii. W obecności Jubilata po raz pierwszy wykonane zostanie również Jego najnowszy utwór muzyki cerkiewnej przygotowany specjalnie na tę okazję.

Koncert jest ważnym wydarzeniem i podziękowaniem za muzykę cerkiewną Krzysztofa Pendereckiego oraz patronat jaki sprawuje nad imprezą, wszak Jego twórczość była jedną z inspiracji do organizowania Festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej stwarza okazję do nawiązywania dialogu międzykulturowego oraz integracji różnych środowisk. Idea otwartości na wykonawców najróżniejszych kultur, ras, światopoglądów i religii sprawiła, że od jego początków w 1982 r. festiwalowa scena gościła ponad 700 chórów wszystkich czterech stron świata, przedstawicieli 35 państw Europy, Azji, Ameryki i Afryki, w tym wiernych prawosławia, staroobrzędowców, grekokatolików, katolików, protestantów, wyznawców judaizmu i islamu oraz środowiska świeckie.

Jak co roku impreza zjednoczy wszystkich miłośników muzyki cerkiewnej pochodzących z różnych kultur i religii. Podczas przesłuchań konkursowych wystąpią chóry amatorskie i profesjonalne z Polski, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Wspólnie, nie zważając na żadne podziały, zaśpiewają prawosławni, staroobrzędowcy, katolicy, grekokatolicy, protestanci i ludzie świeccy.

Występy chórów oceni międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego.

Wśród wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Festiwalowi należy wymienić koncerty muzyki cerkiewnej w Warszawie:

— 21.05.2013 Koncert „Arcydzieła muzyki cerkiewnej” w wykonaniu Chóru Studentów Konserwatorium w St. Petersburgu (Studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego),

— 24.05.2013 XXII Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim (Plac Małachowskiego) organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Serdecznie zapraszamy!