pl ru en

flagi

Menu Festiwalu 2012
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Program
Koncert Inauguracyjny
Wydarzenia towarzyszące
Chóry
Jury
Organizatorzy i sponsorzy
Patronaty
Warunki uczestnictwa
Folder
2012
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013 Więcej...

Logo misterne
LOGO

XXXI Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2012”
15 — 19.05.2012 r.
Białystok

Organizator:
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
ul. T. Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

Tel./ fax 85 682-20-89,85 682-32-02
e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl
e-mail : festiwal-hajnowka@wp.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl


Laureaci XXX Jubileuszowego MFMC "Hajnówka 2011"