pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2010
Powitanie
Program Festiwalu
Koncert Inauguracyjny
Patronaty
Organizatorzy i sponsorzy
Jury
Chóry
Wydarzenia Towarzyszące
Przebieg Festiwalu
Laureaci
Informacje
Warunki uczestnictwa
Folder
2010
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
2010
Logo misterne

Organizator: Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

KRS 0000016891

Będziemy wdzięczni za 1%


BŁAŻEN MUŻ

Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z przepiękną muzyką cerkiewną w wykonaniu laureatów XXIX MFMC –„Hajnówka 2010” w Białymstoku, w czasie kończącego Festiwal Koncertu Galowego. Koncert i nagranie rozpoczynamy piękną i najstarszą w tegorocznym Festiwalu pochodzącą z Syrii modlitwą „Hululo” wykonaną przez solistkę i śpiewaków profesjonalnego estońskiego Zespołu „Orthodox Singhers” z Tallina. Muzyczny klimat początków Chrześcijaństwa, ale bizantyjskim utworem „Dostojno jest” kontynuuje dziecięcy Chór parafialny z Kamieńca (Białoruś) wyróżniony za wieloletnie aktywne odradzanie muzyki cerkiewnej na wschodnich rubieżach Puszczy Białowieskiej.

Zawartość płyty z możliwością przesłuchania.


Wymagany Flash Player
Laureaci XXIX Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2010”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – KONCERT GALOWY

miniaturka

Wiwaty, okrzyki radości i wspólne śpiewanie towarzyszyły ogłoszeniu wyników XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2010”. I choć wszystkie uczestniczące w tegorocznym Festiwalu chóry wywołały wiele wrażeń, ten dzień zdecydowanie należał do najlepszych z nich! 23 maja Jury ogłosiło wyniki przesłuchań konkursowych, po czym nastąpił Koncert Galowy.


LAUREACI XXIX MFMC - "HAJNÓWKA 2010"
Protokół posiedzenia Jury XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej
- "Hajnówka 2010"


gazeta festiwalowa

GAZETA FESTIWALOWA

Gazeta XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2010.

Nr 1 (35), 19 maja 2010 r


PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE – 3. DZIEŃ

miniaturka

Wspaniałe koncerty, wzruszające i przejmujące występy solowe – dzisiejszy dzień był dla słuchaczy prawdziwą ucztą duchową i świętem artystycznym. Chóry pokazały się z najlepszej strony, prezentując różnorodne programy w charakterystycznych dla ich krajów stylach wykonawczych. Występy Białorusi, Polski, Rosji, Estonii, Gruzji i Ukrainy pokazały bogactwo i piękno muzyki cerkiewnej.


XIX KONCERT MUZYKI CERKIEWNEJ W WARSZAWIE

miniaturka

21 maja 2010 r. w warszawskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim odbył się XIX Koncert Muzyki Cerkiewnej pod Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie, towarzyszące XXIX MFMC – „Hajnówka 2010”, przyciągnęło licznych miłośników muzyki cerkiewnej, chcących wysłuchać koncertów chóralnych w wykonaniu artystów z Estonii, Gruzji, Rosji i Ukrainy.


PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE – 2. DZIEŃ

miniaturka

Dzień absolutnie pełen różnych odczuć i wspaniałych występów! – podsumowywał drugi dzień przesłuchań ks. Jerzy Szurbak, juror konkursu MFMC – Pewne jest, że jury będzie miało ciężki orzech do zgryzienia.


PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE – 1. DZIEŃ

miniaturka

Dwie kategorie, osiem chórów, paręset osób na scenie Filharmonii – tak intensywnie rozpoczął się pierwszy dzień przesłuchań XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2010”. Dla publiczności oznaczało to wiele wrażeń, dla jurorów – od razu wiele pracy.


SPOTKANIE KOMPOZYTORÓW WSCHODU I ZACHODU

miniaturka

Wybitni współcześni twórcy muzyki cerkiewnej i interesujące osobowości artystyczne – Teodor Zgurianu i Romuald Twardowski spotkali się ze studentami białostockiego Uniwersytetu Muzycznego w ramach towarzyszącemu Festiwalowi Spotkania Kompozytorów Wschodu i Zachodu. Głównym wątkiem spotkania był temat muzyki cerkiewnej i jej komponowania oraz podejścia do tradycji.


KONCERT INAUGURACYJNY

miniaturka

Majowe święto muzyki rozpoczęło się! Pierwszym kompozycjami, jakie wybrzmiały na festiwalowej scenie były „Gaude Mater Polonia” i Stichira „Ziemlie russkaja”, tradycyjnie co roku wykonywane podczas Festiwalu. Hymny – symbole muzycznej łączności Wschodu i Zachodu – zaśpiewały chóry obydwu kręgów kulturowych i laureaci ubiegłorocznej edycji imprezy: Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica z Białegostoku pod dyr. Anny Olszewskiej, Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów z Białegostoku pod dyr. Ligii Hnidec oraz Państwowa Akademicka Kapela Chóralna im. A. Jurłowa z Moskwy pod dyr. Gienadija Dmitriaka.


plakat
Kliknij na plakat aby dowiedzieć się więcej o koncercie.

Sprzedaż biletów:
Kasy Filharmonii - w godz. 10:00-14:00 i 15:00 - 19:00 (pn-sb) (tel. 22 5517130 / 31)
Sprzedaż internetowa: www.ticketonline.pl ; www.eBilet.pl ;www.eventim.pl
Kasy Eventim - Al. Jerozolimskie 25 (tel. 22 6219454)


XXIX Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej
„Hajnówka 2010"
19-23.05.2010 r.
Białystok

XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2010”, organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, Ministra Kultury RP i Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego to kolejne święto muzyki cerkiewnej, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 19-23 maja 2010 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Tradycyjnie festiwalowe koncerty odbędą się również w Warszawie, Krakowie i innych miejscowościach. Niektórych wykonawców można będzie wysłuchać również w Białowieży, gdzie w ramach „V Białowieskich Dni Muzyki Sakralnej” 21 i 22 maja zaprezentują oprócz muzyki cerkiewnej również muzykę kościoła katolickiego i protestanckiego.

Wydarzeniem artystycznym w tym roku będzie niewątpliwie koncert Państwowego Rosyjskiego Chóru im. A. Jurłowa z Moskwy, który pod dyr. G. Dmitriaka, z programem: „Skarby rosyjskiej muzyki chóralnej” 16 maja wystąpi w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Rok bieżący jest rokiem rocznic urodzin wielkich twórców muzyki cerkiewnej takich jak: P. Czajkowski, N. Dilecki, W. Kalinnikow, W. Titow, czy A. Pärt. Czynimy starania, aby pamięć o tych kompozytorach znalazła swoje odbicie w repertuarze wykonywanym na festiwalu.

Twardowski
Romuald Twardowski

Swój dostojny Jubileusz obchodzi w tym roku również Romuald Twardowski, którego zasług dla rozwoju muzyki cerkiewnej i festiwalu nie sposób przecenić. Tę rocznicę urodzin zauważamy w sposób szczególny. W czasie Koncertu Inauguracyjnego wykonana zostanie festiwalowa premiera Jego dzieła „Liturgii Kijowskiej”.

Tegoroczną uroczystość otwarcia Festiwalu rozpoczniemy tradycyjnie średniowiecznymi hymnami w wykonaniu ubiegłorocznych laureatów. „Gaude Mater Polonia” wykonają połączone białostockie chóry: Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś hymnem „Świętym Ziemi Ruskiej” odpowie Państwowy Rosyjski Chór im. A. Jurłowa, wykonujący później „Liturgię” Romualda Twardowskiego. Będzie to symboliczne przypomnienie o ciągłej otwartości imprezy organizowanej w formule Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu. Podkreśleniem tej formuły będzie zorganizowane w czasie trwania
                              festiwalu „Spotkanie Kompozytorów Wschodu i Zachodu”.


Gienadij Dmitriak

Chęć udziału w tegorocznej edycji Festiwalu zgłosiło 56 chórów z 20 krajów świata.

Organizatorzy wybrali i zaproponowali udział 25 chórom. Wystąpią one w przesłuchaniach konkursowych w dn. 20-22 maja i będą oceniane w następujących kategoriach chórów:
-amatorskich (parafialnych i świeckich),
-dziecięco-młodzieżowych,
-uczelni muzycznych,
-profesjonalnych.


Państwowa Akademicka Kapela Chóralna Rosji im. A. Jurłowa -Moskwa (Rosja)

Kolejny raz stawiamy na przyszłość, popularyzując muzykę cerkiewną wśród młodzieży. Dlatego większość wykonawców to ludzie młodzi.

Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja. Tego samego dnia, w czasie Koncertu Galowego, zaprezentujemy zwycięzców Festiwalu.

Do zobaczenia na koncertach. Serdecznie zapraszam.

 

W imieniu organizatorów

Mikołaj Buszko

Inicjator i Dyrektor Festiwalu.

Wstęp na imprezy XXIX MFMC – „Hajnówka 2010”

mapa

Biuro organizacyjne
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka"
ul. T. Sołoniewicz 2, 17 – 200 Hajnówka

Tel./ fax (085) 682-20-89, 682-32-02
e-mail : biuro@festiwal-hajnowka.pl
e-mail : festiwal-hajnowka@wp.pl
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl