pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2009
Powitanie
Program Festiwalu
Koncert Inauguracyjny
Patronaty
Listy gratulacyjne
Organizatorzy i sponsorzy
Jury
Chóry
Koncerty Towarzyszące
Przebieg Festiwalu
Laureaci
Informacje
Folder
2009
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

 

Organizator: Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka


Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

KRS 0000016891

Będziemy wdzięczni za 1%

logo 2009


  Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki

Wymagany Flash Player Laureaci XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009” Wymagany Flash Player Fragment Koncertu Galowego  XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009”

L A U R E A C I

PROTOKÓŁ
Posiedzenia Jury XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009”


P R Z E B I E G    F E S T I W A L U

1. Koncert Inauguracyjny
2. Przesłuchania konkursowe – dzień pierwszy
3. Przesłuchania konkursowe – dzień drugi
4. Przesłuchania konkursowe – dzień trzeci
5. Ogłoszenie werdyktu Jury
6. Koncert Galowy
7. Koncerty Towarzyszące
    - IV Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej


P O W I T A N I E

Mam przyjemność powitać Państwa i zaprosić na XXVIII spotkanie z muzyką cerkiewną w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - „Hajnówka 2009” w Białymstoku.

W przesłuchaniach konkursowych, przed międzynarodowym Jury pod przewodnictwem prof. Romualda Twardowskiego, wystąpią 23 chóry z: Białorusi, Estonii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i oczywiście Polski.


P R O G R A M   F E S T I W A L U

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2


I N A U G U R A C J A   F E S T I W A L U

Opera i Filharmonia Podlaska

20.05.2009 (środa), godz. 18.00


P A T R O N A T Y

Honorowy Patronat

Lecha Kaczyńskiego

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


O  R G A N I Z A T O R   F E S T I W A L U:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce


J U R Y   F E S T I W A L U

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący


C H Ó R Y

Ważną dla nas zasadą festiwalu jest otwartość w doborze wykonawców na rożne środowiska i konfesje, tak więc i w tym roku muzykę cerkiewną wykonywać będą: Prawosławni, Staroobrzędowcy, Katolicy, Grekokatolicy, Protestanci i chóry świeckie. Chórzyści wystąpią w kategoriach: amatorskich - parafialnych i świeckich, dziecięcych, uczelni i szkół muzycznych i profesjonalnych.


K O N C E R T Y   T O W A R Z Y S Z Ą C E

KRAKÓW

21.05.2009 (czwartek), godz. 19.30

WARSZAWA

22.05.2009 (piątek), godz. 18.00

WĘGRÓW

21.05.2009 (czwartek), godz.19.00


„Ukraińska muzyka cerkiewna”

22.05.2009 (piątek), godz. 10.00 – 14.00I N F O R M A C J E

Organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Festiwalorganizujemy w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 596 chórów z 35 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki - Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.


P R O G R A M   F E S T I W A L U

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, ul. Podleśna 2

INAUGURACJA FESTIWALU
20.05.2009 (środa), godz. 18.00
(Wstęp wolny)

Otwarcie Festiwalu

Chór Politechniki Białostockiej pod dyr. Violetty Miłkowskiej
Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina) pod dyr. Andrija Sirotienko

Koncert Inauguracyjny

Łesia Diczko „Liturgia Uroczysta” wykonuje: Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina)

Konstanty Gorski „Zriaszcze mia biezgłasna” wykonują: Chór Politechniki Białostockiej (Polska), Chór Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku(Białoruś), Chór Konserwatorium w St. Petersburgu (Rosja), Akademicki Kameralny Chór Filharmonii im. W. Pałkina w Charkowie (Ukraina)
Chórami dyryguje:
Andrij Sirotienko

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
(Wstęp wolny)

21.05.2009 (czwartek) godz. 17.00

 1. Dziecięcy Chór Staroobrzędowców „Rusalia” – Kolkia (Estonia)
 2. Chór Parafii p.w.Św.Jana Chrzciciela - Visaginas (Litwa)
 3. Chór „Bogorodiczen” Cerkwi p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej – Bugulma (Tatarstan-Rosja)
 4. Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów – Białystok (Polska)
 5. Chór „Cantata” Elbląskiej Uczelni Humanistyczno –Ekonomicznej - Elbląg (Polska)
 6. Chór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej – Białystok (Polska)
 7. Chór "Cantus Juventae" Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego - Mińsk (Białoruś)

22.05.2009 (piątek) godz. 15.00

 1. Chór „Melodia” Szkoły Muzycznej im. Hofmana– Kaliningrad (Rosja)
 2. Wzorcowy Chór Chłopięcy Szkoły Artystycznej – Swietłogorsk (Białoruś)
 3. Chór „Wohnyk” Pałacu Dzieci i Młodzieży – Kijów (Ukraina)
 4. Chór Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej – Berlin (Niemcy)
 5. Kameralny Chór „Renesans”- Jużnoukraińsk (Ukraina)
 6. Chór „Lira” Państwowego Uniwersytetu Mołdawii– Kiszyniow (Mołdawia)
 7. Chór Mieszany „Educatus” Uniwersytetu Pedagogicznego – Kraków (Polska)

23.05.2009 (sobota) godz. 15.00

 1. Chór „Primavera” – Gura Humorului (Rumunia)
 2. Chór Parafii Grekokatolickiej – Vranov (Słowacja)
 3. Dziecięcy Chór Państwowego Konserwatorium – Rostow (Rosja)
 4. Chór Uczelni Artystycznej ”Schola Cantorum Budapestiensis” – Budapeszt (Węgry)
 5. Chór „Jarosławna” Uczelni Muzycznej – Kijów (Ukraina)
 6. Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium – Sankt Petersburg (Rosja)
 7. Państwowy Chór Kameralny „Polifonia” – Szaulaj (Litwa)
 8. Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Ukrainy – Czernihow (Ukraina)
 9. Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa – Moskwa (Rosja)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
(Karty wstępu do nabycia w kasach
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
ul. Podleśna 2 tel. 085 732-23-31)

24.05.2009 (niedziela)

 1. godz. 14.30 – Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród
 2. godz. 16.00 – Koncert Galowy

 


22.05.2009 (piątek), godz. 10.00

„Ukraińska muzyka cerkiewna”
Spotkanie z kompozytorką - prof. Ł.Diczko

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno Pedagogiczny w Białymstoku –
Zakład Dyrygentury Chóralnej
ul. Kawaleryjska 5

 


Koncerty Festiwalowe


KRAKÓW

21.05.2009 (czwartek), godz. 19.30

Kościół OO Franciszkanów - Plac Wszystkich Świętych

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy – Czernigow (Ukraina)

22.05.2009 (piątek), godz. 19.30

Kościół Mariacki

”Cantus Juventae” Studencki Chór Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego – Mińsk (Białoruś)


WARSZAWA

22.05.2009 (piątek), godz. 18.00

Kościół Ewangelicko – Augsburski p.w. Św. Trójcy
Warszawa, ul. Kredytowa 4

„Schola Cantorum Budapestiensis” - Budapeszt (Węgry)

Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium - Sankt Petersburg (Rosja)

Państwowy Chór Kameralny Wojsk Lądowych Ukrainy - Czernigow (Ukraina)

Państwowa Akademicka Kapełła Chóralna Rosji im. A. Jurłowa - Moskwa (Rosja)


WĘGRÓW

21.05.2009 (czwartek), godz.19.00

Bazylika

Chór Sankt Petersburskiego Konserwatorium - Sankt Petersburg (Rosja)

 


plakat bialowieza