pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2008
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Patronaty
Organizatorzy i sponsorzy
Program Festiwalu
Koncert Inauguracyjny
Jury
Chóry
Koncerty Towarzyszące
Folder
2008
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

Organizator: Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka

Będziemy wdzięczni za 1%

KRS 0000016891


Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Wymagany Flash Player Laureaci XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2008” logo 2008

Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki


PROTOKÓŁ


Posiedzenia jury XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej –

„Hajnówka 2008”

odbywającego się w dniach 20 – 25 .05. 2008 r. w Białymstoku


 

Jury w składzie:

 1. prof. Romuald Twardowski –przewodniczący
 2. prof. Violetta Bielecka
 3. Mykoła Gobdycz
 4. prof. Roman Grucza
 5. prof. Povilas Gylis
 6. ks. Jerzy Szurbak


po przesłuchaniu 22 chórów zgłoszonych do konkursu przyznało następujące nagrody i miejsca:


Kategoria chórów parafialnych

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Męskiemu Ch órowi „Świętego Jakuba”z Preszowa (Słowacja)
 • Chórowi Szawnawadzkiego Monasteru Św. Jerzego z Tbilisi (Gruzja)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Chórowi Parafii Prawosławnej p.w. Św. Męczennika Dmitra z Kiszyniowa (Mołdowa)
 • Dziecięcemu Chórowi „Komitas”Cerkwi p.w. Chrystusa Zbawiciela z Isfahanu (Iran)

 

I miejsce przyznano:

 • Chórowi Soboru Narodzenia Chrystusa z Rygi (Łotwa)

 

Kategoria chórów amatorskich świeckich

 

Wyróżnienie przyznano:

 • Zespołowi „Vox Cantabilis” z Jirkova (Czechy)
 • Żeńskiemu Zespołowi Chóralnemu „Saratowska Polonia” z Saratowa (Rosja)
 • Żeńskiemu Kameralnemu Chórowi „Namysto” z Przemyśla

 

Dwa III miejsca ex aequo przyznano:

 • Dziecięcemu Wzorcowemu Chórowi „Lira” z Mińska (Białoruś)
 • Chórowi Akademickiemu Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc

 

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP z Olsztyna
 • Chórowi „Zemgale” z Jełgawy (Łotwa)

 

Dwa I miejsca ex aequo przyznano:

 • Akademickiemu Chórowi „Mozaika” Państwowej Uczelni Muzycznej z Mohylewa (Białoruś)
 • Chórowi Kameralnemu Akademii Medycznej z Wrocławia

Kategoria chórów zawodowych


III miejsce przyznano:

 • Galicyjskiemu Chórowi Kameralnemu ze Lwowa (Ukraina)

Dwa II miejsca ex aequo przyznano:

 • Lipieckiemu Municypalnemu Kameralnemu Chórowi z Lipiecka (Rosja)
 • Chórowi „Avedis” Telewizji Ormiańskiej z Armenii


I miejsce przyznano:

 • Chórowi Radia i Telewizji Mołdowy Capella „Mołdowa” z Kiszyniowa (Mołdawia)


  Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie –prof. Romana Grucza przyznano:
 • Dyrygentce Akademickiego Chóru „Mozaika” Państwowej Uczelni Muzycznej z Mohylewa (Białoruś) – Pani Żanettcie Jełfimowej.

Jury pragnie z przyjemnością odnotować wysoki poziom prezentowany przez chóry w czasie tegorocznych przesłuchań konkursowych, co wpłynęło na niezwykle wyrównany poziom artystyczny całego Festiwalu.

Jury serdecznie dziękuje Organizatorom za zaangażowanie włożone w realizację Festiwalu, w szczególności Dyrektorowi Festiwalu – Panu Mikołajowi Buszko oraz Dyrektor Biura Organizacyjnego –Pani Irenie Parfieniuk.

Muzyka cerkiewna w szczególny sposób pozwala dotrzeć do uczuć słuchaczy, jest płaszczyzną porozumienia między przedstawicielami wielu narodów i kultur.

Cieszymy się, że XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2008” zyskał silne i życzliwe wsparcie, począwszy od najwyższych władz: państwowych, wojewódzkich i miejskich, mediów: radia, telewizji i prasy, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz innych instytucji.

Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego idea oparta na otwartości dla wszystkich stała się swego rodzaju muzycznym międzynarodowym dialogiem kulturowym.

 


        XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008”, który trwać będzie w dn.20-25.05.2008r. w Białymstoku jest realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz roku Jubileuszu 75 lecia Krzysztofa Pendereckiego.
        W organizowanym przez nas Festiwalu, który od początku istnienia tj. od 1982 roku jest przykładem dialogu między ludźmi różnych kultur, ras, światopoglądów i religii wezmą udział chóry akceptujące tę ideę. Chóry, które łączy zachwyt dla piękna muzyki cerkiewnej w jej duchowym i artystycznym wymiarze.
Mając na uwadze rok Jubileuszu K. Pendereckiego realizujemy cel dalszej popularyzacji Jego twórczości ze szczególnym uwzględnieniem muzyki cerkiewnej.
        Te dwie idee znajdą również odzwierciedlenie w merytorycznym kształcie tegorocznego Festiwalu. Symbolem i przesłaniem całej imprezy będzie Uroczysta Inauguracja.
        Tak jak w poprzednim dwudziestosześcioleciu istnienia Festiwalu „Hajnówka” uroczystość Inauguracji rozpocznie się średniowiecznymi hymnami. „Ciesz się matko Polsko” wykona Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku prowadzony przez prof. Violettę Bielecką, zaś Hymn – Stichirę – „Ku czci świętych Ziemi Ruskiej” Chór „Vilnius” pod dyr. prof. Povilasa Gylisa.
        Hymny, to symbole Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego złączonych przez wieki w Rzeczypospolitej Wielu Narodów, do której tradycji odwołujemy się organizując Festiwal.
        Kolejnym symbolem będzie Koncert Inauguracyjny, w którym utwory wybitnych kompozytorów: „Pieśń cherubinów”

Chór "Vilnius"


– Krzysztofa Pendereckiego i „Całonocne czuwanie” – Aleksandra Archanielskiego wykona wspomniany już litewski Chór „Vilnius” z Wilna – laureat ubiegłorocznej XXVI edycji Festiwalu – „Hajnówka 2007”.

Dyrygent: prof. Povilas Gylis

Chór prowadzony jest przez prof. Povilasa Gylisa – Prorektora Litewskiej Akademii Muzyki

        Chęć udziału w tegorocznym Festiwalu zgłosiły chóry parafialne i świeckie z 20 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej.
        Organizatorzy wybrali i zaproponowali udział chórom najlepszym. Którym z nich uda się pokonać wszystkie przeszkody i dotrzeć do symbolicznej artystycznej „Hajnówki” – pokaże Festiwal.
        XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2008”organizowany jest pod:

 • Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
 • Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Artystycznym Patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego

          Uznanie dla Festiwalu potwierdziły media podtrzymując:
 • TV Polska – Patronat Korporacyjny
 • Polskie Radio – Patronat Korporacyjny
 • Media lokalne


        Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

        Festiwal jest organizowany w cyklu corocznym od 1982 r. Wzięło w nim dotychczas udział 574 chórów z 34 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Afryki - Armenii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Izraela, Serbii i Czarnogóry, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.

        Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Formuła Festiwalu stwarzająca okazję do dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania przyjaźni między uczestnikami z różnych środowisk - wzbogaca jego charakter o cele estetyczne i wychowawcze.

        Dotychczas Festiwal odbywał się pod Patronatem: Prezydenta RP i Ministra Kultury RP, a od 2003 r. również pod Patronatem Artystycznym prof. Krzysztofa Pendereckiego.

        W jury dotychczasowych edycji Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zasiadali między innymi: : M. Erigina, Prof. Cz. Freund, , Prof. K. Górski, Prof. E. Kulikowski, Prof. S. Krukowski, Ks. Dr M. Lenczewski, Prof. J. Łukaszewski, Prof. R. Twardowski, Prof. B. Sawicka, Ks. J. Szurbak, J. Zawisza (Polska), dr D. Oikonomou, G. Picardo, (Anglia), prof. L. Jefimowa, prof. W. Rowdo (Białoruś), prof. D. Dymitrow, Ks. Aleksander Łaszkow, W. Nikołow (Bułgaria), prof. N. Ossorguin (Francja), A. Brandaws (Łotwa), prof. W. Bołdurat (Mołdawia), prof. A. Kożewnikow, Ks. Nikifor, prof. I. Rajewski, prof. B. Tewlin, (Rosja), dr A. Derevjanikowa (Słowacja), P. Vitovec (Szwajcaria), I. Cyklińskij, prof. Ł. Diczko, M. Gobdycz, Arcybiskup Ionafan (Ukraina) oraz inni znawcy chóralistyki i muzyki cerkiewnej.

        Wśród wielu laureatów Festiwalu można wymienić:


1. w kategorii chórów amatorskich:

        — parafialnych wiejskich:
Chóry Parafii Prawosławnych z: Lachowicz (Białoruś), Białowieży, Fast, Narewki i Zabłudowa (Polska), Jarabiny (Słowacja), Moszny (Ukraina),

        — parafialnych miejskich:

Chóry: „Saghmos" z Erewania (Armenia), Tallina (Estonia), ), Oulu, Tampere (Finlandia), Belgradu (Jugosławia), Parafii Prawosławnych z: Białegostoku, Hajnówki, Lublina, Sanoka, Warszawy, Wrocławia (Polska), Kondopogi, Swibłowa (Rosja), Parafii p.w. Św. Zofii ze Sztokholmu (Szwecja), Zołotonoszy (Ukraina),


        — parafialnych innych:

Chóry: Parafii p.w. Ikony Matki Bożej "Pocieszycielki Wszystkich Strapionych" z Mińska, Mińskiego Seminarium Duchownego z Żyrowic (Białoruś), Cerkwi Św. Pietki z Płowdiw (Bułgaria), Monasteru z Kykkos (Cypr), Koptyjski z Gizy (Egipt), Soboru Św. Pantelejmona z Tbilisi (Gruzja), "Zumoro" Prawosławnego Seminarium z Kottayam-Kerala (Indie), "Mokranjac" z Belgradu (Jugosławia), „Św. Zlata Magleńska" i „Św. Kliment Ohridski” ze Skopje (Macedonia), Monasteru „Św. Teodora” z Kiszyniowa (Mołdawia), Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Katedralny „Carmen” z Białegostoku, Prawosławnego Studium Psalmistów z Hajnówki, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy (Polska), Prawosławnej Akademii Duchownej z Sankt Petersburga, Szkoły Śpiewu Cerkiewnego Krutickiego Patriarszego Podworja, Nowospasskiego Monasteru z Moskwy, Staroobrzędowców z Niżnego Nowgorodu, Żeński z Nowgorodu (Rosja), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu z Iasi (Rumunia), Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), Bracki Chór Kijewo – Pieczerskiej Ławry, Światopokrowskiego Monasteru z Charkowa, Dzięcięcy Chór Katedralny z Winnicy (Ukraina),

         — świeckich:


Chóry: „Molitva” z Roosdaal (Belgia), Młodzieżowy "Dietstwo" z Borysowa, "Raduga" z Baranowicz, Domu Kultury Kolejarzy z Brześcia, Akademicki z Homla, Dziecięcy „Cantare” z Orszy, Pałacu Kultury Związków Zawodowych i „Ranica” z Mińska, Kameralny z Nowopołocka (Białoruś), Chłopięcy "Dariali" z Tbilisi (Gruzja), Żeński „Na’ama” z Givat Ada (Izrael), Młodzieżowy Kameralny „Accolada” z Rygi (Łotwa), Żeński Studio "Rustiko" ze Skopje (Macedonia), "Gloria" Republikańskiego Kolegium Muzycznego im St. Niagi z Kiszyniowa (Mołdawia), Akademickie: Uniwersytetu, Politechniki i Akademii Medycznej z Białegostoku, Bydgoski Kameralny, Akademicki Politechniki Częstochowskiej, Politechniki, „Kameralny”, Uniwersytetu i Gdańskiego, Akademii Medycznej - z Gdańska, Akademicki Politechniki Śląskiej z Gliwic, „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Bel Canto" z Olsztyna, "Capella Musicae Antiqua Orientalis" z Poznania, Kameralny im. Z. Kurowskiej ze Słupska, Międzyuczelniany Akademicki z Warszawy, "Cansonanza", "Cantilena" i „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego, Górniczy Politechniki Wrocławskiej - z Wrocławia (Polska), Akademicki Państwowego Uniwersytetu w Omsku (Rosja), "Collegium Musicum" Państwowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych z Belgradu (Serbia i Czarnogóra), Capella Russian Male Chorus z Nowego Yorku", Romeiko" z Filadelfii (USA), „Widrodżennia” z Kriwoho Rihu, "Orfeusz" i Wykładowców Państwowego Liceum Muzycznego ze Lwowa, "Szkolnyje Gody" z Symferopola, Politechniki z Kijowa (Ukraina),


2. w kategorii chórów zawodowych:

        —kameralnych

Chór Męski "Radziwiłły" Parafii p.w. Ikony Matki Bożej "Wsiech Skorbiaszczich Radost'", „Cantemus” z Mińska (Białoruś), „Iwan Spasow” i „Filipopolis” z Płowdiw, Kameralny „Aliłuja”, "Joan Kukuzeł-Angiełogłasniat" - z Sofii (Bułgaria), „Zespół Kiedrowa” z Paryża (Francja), "Orowela" z Tbilisi (Gruzja), Zespół Muzyki Cerkiewnej z Rygi (Łotwa), „Gavriil Musicescu” z Kiszyniowa (Mołdawia), "Drewnierusskij raspiew" z Moskwy, Męski "Swietilen" Staroczerkaskiego Monasteru z Rostowa (Rosja), Filharmonii z Dniepropietrowska, „Legenda” z Drohobycza, "Krieszczatik" z Kijowa (Ukraina), Bizantyjski Zespół Męski "Św. Efraim" z Budapesztu (Węgry),

         — dużych

Chóry: im. Ter-Oganisjana z Erewania (Armenia), Kameralny z Grodna, Filharmonii z Homla, Państwowy Radia i TV Białorusi, Państwowy im. G. Szyrmy , Akademii Muzycznej, , Prawosławnego Bractwa im. Arcystratega Michała, Żeński „Elegia” - z Mińska (Białoruś), „Męski Narodowy Estonii” z Tallina (Estonia), Kameralny Narodowego Teatru Opery i Baletu z Astany (Kazachstan), „Aukuras” z Kłajpedy, "Brevis" i „Vilnius” z Wilna (Litwa), Mieszany Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych, Żeński „Renesans”, Kameralny Filharmonii Narodowej Republiki Mołdawii, Metropolii Prawosławnej "Credo" - z Kiszyniowa, (Mołdawia), Polskiego Radia i TV z Krakowa, , ZMC Warszawskiej Opery Kameralnej, ZMC ks. J. Szurbaka z Warszawy (Polska), „Kameralny Miasta Kaługi”, Kameralny Konserwatorium Moskiewskiego im. P. Czajkowskiego, Państwowy Akademicki Rosyjski im. „Świesznikowa”, „Państwowy Rosyjski Akademicki”, Państwowy Moskiewski Kożewnikowa, "Wiwat" - z Moskwy, „Uralski Państwowy Kameralny” z Permu, Państwowa Kapella im. M. Glinki z Sankt-Petersburga, „Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej” z Saratowa, „Kameralny im. S. Rachmaninowa” z Tambowa, „Kapela Chóralna Państwowego Uniwersytetu” w Tomsku, „Niżnij Nowgorod” (Rosja), "Corala Patriarhei Romana" z Bukaresztu (Rumunia), Kameralny "Kijów", Kameralny Chór „Kredo” - z Kijowa, Kapela Chóralna "Oreja" z Żytomierza, "Oranta" z Łucka, „Tawriczeskij Błagowiest” z Symferopola (Ukraina).

 


 

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl