pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2007
Informacje
Powitanie
Przebieg Festiwalu
Laureaci
Patronaty
Organizatorzy i sponsorzy
Program Festiwalu
Koncert Inauguracyjny
Jury
Chóry
Koncerty Towarzyszące
Festiwal w mediach
Folder
2007
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka
logo misterne

Organizator: Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
ul. Tamary Sołoniewicz 2
17-200 Hajnówka


Organizacja Pożytku Publicznego
Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487


logo

Pod Honorowym Patronatem
Lecha Kaczyńskiego
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat Artystyczny
Krzysztof Penderecki

        Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XXVI edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - "Hajnówka 2007", która odbędzie się w dniach 6-13 maja 2007 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

        Zgodnie z ćwierćwieczną tradycją, uroczyste otwarcie Festiwalu (06.05) rozpoczniemy najstarszym polskim hymnem Gaude Mater Polonia, który w tym roku wykona laureat MFMC z 2005 r. - Chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyr. Edwarda Kulikowskiego. Jako siostrzana odpowiedź popłyną dźwięki średniowiecznego hymnu, Stichiry Ziemle russkaja, zaśpiewanej przez Chór “Dumka” z Kijowa pod dyr. Jewhena Sawczuka.

        Uroczyste otwarcie to również festiwalowy ukłon w stronę obchodów Roku Karola Szymanowskiego, bowiem w koncercie wykonanym tego dnia - stosownie do idei Muzycznego Dialogu Narodów - zabrzmi muzyka polska i rosyjska. Usłyszymy "Nynie otpuszczajeszi" Karola Szymanowskiego oraz arcydzieło Sergiusza Rachmaninowa - "Wsienoszcznoje bdienije". Całość wykona artystyczny reprezentant ziemi ukraińskiej - miejsca narodzin K. Szymanowskiego - reprezentacyjny Narodowy Zasłużony Chór Akademicki Ukrainy "Dumka" pod dyr. prof. Jewhena Sawczuka, zespół stanowiący współczesną światową czołówkę chóralną.

        Uroczystym koncertem oraz wykonywanym podczas przesłuchań konkursowych utworem "Nynie otpuszczajeszi" przypomnimy ważne rocznice związane z K. Szymanowskim - 125. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci najwybitniejszego polskiego kompozytora 1 połowy XX wieku i jednego z największych twórców europejskich swoich czasów. To niemal nieznane dzieło K. Szymanowskiego, będące znakomitym przykładem, iż twórca komponował również muzykę cerkiewną, staraliśmy się popularyzować wśród chórów całego świata już podczas minionej edycji Festiwalu. W tym roku jest utworem obowiązkowym dla chórów zawodowych.

        Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 9.05., a zakończą 12.05. Zgodnie z tradycją, większość ich uczestników stanowić będą chóry nowe, dotychczas nie prezentujące się podczas Festiwalu. Tegoroczną imprezą poszerzamy również jej zasięg geograficzny. W roku ubiegłym muzyczna wspólnota wzbogaciła się o Kazachstan, zaś w tym do jej grona dołącza Iran. Będzie to już 35 kraj, którego chórzyści - przedstawiciele prawosławnego kościoła diaspory ormiańskiej – zostali zakwalifikowani do udziału w Festiwalu. Oznacza to przełamanie kolejnych barier - odległościowych, kulturowych ...

        W gronie wykonawców znajdą się reprezentanci kilkunastu innych narodów: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Kazachstanu i Serbii. Cieszy bogate grono przedstawicieli różnych wyznań. Muzyczne spotkanie chórzystów, którymi będą staroobrzędowcy, wierni kilku kościołów prawosławnych, grekokatolicy, katolicy, protestanci, muzułmanie i chóry świeckie, pozwala mówić o prawdziwie ekumenicznym charakterze Festiwalu.

        Wspominając początki Festiwalu, gdy na scenie pojawiały się przede wszystkim amatorskie chóry parafialne, cieszymy się z ogromnego rozwoju wykonawczego muzyki cerkiewnej. Obecnie chęć uczestnictwa w MFMC zgłasza coraz więcej chórów parafialnych, ale już profesjonalnych, których chórzystami są zawodowi muzycy. Od kilku lat duże zainteresowanie muzyką cerkiewna i uczestnictwem w Festiwalu wykazują chóry wyższych szkół muzycznych. Efektem takiego stanu jest stworzenie dlań odrębnej kategorii.

        Znakomite grono chórów oceni profesjonalne międzynarodowe Jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Romuald Twardowski. Obok niego zasiądą również: dr Anna Derevjanikova (Słowacja), prof. Czesław Freund, Edward Kulikowski, ks. Jerzy Szurbak (Polska), Mykoła Gobdycz (Ukraina) oraz prof. Igor Rajewski (Rosja). Wszystkie nagrodzone przez nich chóry zaśpiewają podczas Koncertu Galowego w dniu 13.05.

         Część chórów zaprezentuje się również podczas koncertów, które tradycyjnie już towarzyszą Festiwalowi w różnych miastach Polski. W tym roku odbędą się one m.in. w Warszawie, gdzie imprezie patronuje Prezydent Miasta i Krakowie.

        Zgodnie z zapoczątkowaną w ubiegłym roku i entuzjastycznie przyjętą tradycją, w Białymstoku odbędzie się koncert "Na narodową nutę", podczas którego wybrane chóry zaprezentują muzykę narodową swoich krajów.


BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:

ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 32 02, tel. 682 20 89
e-mail biuro@festiwal-hajnowka.pl Internet: www.festiwal-hajnowka.pl