pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2005
Informacje
Program Festiwalu
Fotoreportaż
Laureaci
Chóry
Folder
2005
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

 

 

 

 

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2005”;

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2005” organizowany przez hajnowską Fundację „Muzyka Cerkiewna” przy współpracy z Filharmonią Białostocką, odbył się w dniach 24-29 maja 2005 r. w Białymstoku.

Zeszłoroczna edycja Festiwalu była kontynuacją formuły Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu z podkreśleniem znaczenia muzyki cerkiewnej jako wielkiego dorobku dziedzictwa narodowego. Podkreślił to udział chórów z krajów tworzących w przeszłości Rzeczypospolitą wielu narodów.

Ponadto, oprócz chórów z krajów o wielkich tradycjach wykonawczych muzyki cerkiewnej, zgodnie z głównym zadaniem Festiwalu jakim jest jej popularyzacja, wystąpili wykonawcy z krajów, w których ta muzyka jest mniej znana.

Mimo międzynarodowej formuły imprezy stworzyliśmy w zeszłym roku większą możliwość uczestnictwa wielu znakomitym chórom z Polski.

Prezentowane były różne rodzaje muzyki cerkiewnej – od najstarszych po kompozycje współczesne.

Zgodnie z wolą międzynarodowego Jury Festiwalu 2004, wykonawcy zaprezentowali utwory wybitnego kompozytora Romualda Twardowskiego. Zwracamy również uwagę na twórczość znakomitego Arvo Pärta – kompozytora estońskiego. Rok 2005 był bowiem rokiem Jubileuszy obu twórców.

Zgodnie z istniejącą tradycją zaprezentowaliśmy kolejne wybitne, aczkolwiek nie wykonywane dotąd w całości na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” dzieło jakim jest „Liturgia wg Św. Jana Chryzostoma” Piotra Czajkowskiego. Wykonamy ją w roku 165-lecia urodzin tego wielkiego rosyjskiego kompozytora.

Wzorem lat ubiegłych uczestnicy Festiwalu wykonali liczne koncerty muzyki cerkiewnej na terenie całego kraju.

Międzynarodowemu Jury przewodniczył prof. Romuald Twardowski.