pl ru en

flagi
Menu Festiwalu 2002
Informacje
Laureaci
Przebieg Festiwalu
Chóry
Folder
2002
p
Skrótowa informacja o Festiwalu
Historia Festiwalu
Festiwal w Białymstoku
Gazeta Festiwalowa
Wydawnictwa MFMC
Kontakt
Patronaty
Listy gratulacyjne
Strona główna
czerlonka
Licznik
facebook

Organizacja Pożytku Publicznego Będziemy wdzięczni za 1% podatku Konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Hajnówce
Nr 12 1240 5279 1111 0000 5719 9487

Płyta 2013
Więcej...
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka

DOFINANSOWANIE  FESTIWALU:

 1. Ministerstwo Kultury

 2. Fundacja im. Stefana Batorego

 3. TVP  SA  Warszawa

 4. Polskie Radio SA w Warszawie

 5. Zarząd Miasta Białystok

PATRONAT: Minister Kultury

PATRONAT  TELEWIZYJNY: Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku

PATRONAT  RADIOWY: Polskie Radio SA, Radio Białystok SA

REGIONALNY  PATRONAT  PRASOWY: „Gazeta Współczesna”

Opracowanie programu: Maria Bołtromiuk

Projekt okładki: Władysław Pietruk

Skład i druk: Hajnowski Dom Kultury

ISBN  83-907893-1-0

Wydawca: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
Nr konta: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK  SA w Krakowie I O w Hajnówce
Nr 11101170-401170000650

ORGANIZATORZY:

Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Hajnowski Dom Kultury

Współorganizator:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Konsultacje artystyczne:

Prof. Romuald Twardowski, prof. Bożena Sawicka,

Andrzej Dyrdał, Jerzy Zawisza

Konsultacje repertuarowe i inne: Anna Sidoruk,

Dyrektor Festiwalu: Mikołaj Buszko

Dyrektor Artystyczny: Prof. Romuald Twardowski

Biuro Organizacyjne Festiwalu:
ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax 0048 85 682 20 89; 0048 85 682 32 02; 0048 85 32 03

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl;
Internet: www.festiwal-hajnowka.pl

Festiwalowe wydawnictwa, nagrania, zabezpieczenie techniczne: Włodzimierz Gredel

Reżyseria Festiwalu: Mikołaj Buszko

Organizacja koncertów: Mikołaj Buszko, Irena Parfieniuk

Imprezy plenerowe: Piotr Karpiuk, Janusz Antipow

Prowadzenie koncertów: Wacław Panek, Mikołaj Buszko, Paweł Straszewski, Małgorzata Prokopiuk, Wiesław Miedźwiedź

    JURY  FESTIWALU:

1. prof. Romuald Twardowski – przewodniczący

    - kompozytor, wykładowca Akademii Muzycznej

      w Warszawie (Polska)

2. prof. Wiktor Rowdo  - dyrygent Państwowego Chóru

    Radia i Telewizji Białoruś  – Mińsk (Białoruś)

3. prof. Borys Tewlin - kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej

    Konserwatorium Moskiewskiego – Moskwa (Rosja)

4. prof. Bożena Sawicka

    - dziekan Akademii Muzycznej w Białymstoku, dyrygent Chóru

    Akademii Medycznej w Białymstoku (Polska)

5. Dymitr Dymitrow - dyrygent, wykładowca muzyki cerkiewnej

      na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Sofijskiego (Bułgaria)

6. Jerzy Zawisza – sekretarz, przedstawiciel Ministerstwa Kultury

    - muzyk, dyrygent, - Warszawa (Polska)

7. Lesia Diczko - kompozytor, sekretarz Związku Kompozytorów

    Ukrainy  – Kijów (Ukraina)

 

INAUGURACJA  FESTIWALU

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 28 (wtorek), godz. 18.00

 1. Otwarcie Festiwalu

 2. Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Laureata XVIII i XX MFMC – Hajnówka 1999 i 2001,Męskiego Chóru „Swietilen” Staroczerkaskiego Monasteru p.w. św. Dymitra Dońskiego z Rostowa n/Donem(Rosja) pod dyrekcją Siergieja Piwowarowa

PRZESŁUCHANIA  KONKURSOWE

Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

2002. 05. 29 (środa), godz. 17.00

 1. Chór „Saghmos” Związku Młodzieży z Jrvezh  przy Apostolskiej Ormiańskiej Cerkwi Prawosławnej - Erewań (Armenia)

 2. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w. Zaśnięcia Matki Bożej - Niżny Nowgorod (Rosja)

 3. Chór Cerkwi Prawosławnej - Tampere (Finlandia)

 4. Chór „Zumoro” Prawosławnego Seminarium Teologicznego - Kottayam – Kerala (Indie)

 5. Katedralny Chór „Carmen“ - Białystok (Polska)

2002. 05. 30 (czwartek), godz. 17.00

 1. Metropolitalny Chór Soboru p.w. św. Mikołaja - Omsk (Rosja)

 2. Chór Lubjatowskiej  Cerkwi p.w. św. Mikołaja - Psków (Rosja)

 3. Chór „Cantemus” - Mińsk (Białoruś)

 4. „Ukraińskije Kozaki” – Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy - Lwów (Ukraina)

 5. Chór „Harmonia” - Sofia (Bułgaria)

 6. Chór im. M. Berezowskiego - Legnica (Polska)

2002. 05. 31 (piątek), godz. 17.00

 1. Chór Kameralny im. Zofii Kurowskiej - Słupsk (Polska)

 2. Chór Kameralny „Festiwal” - Oriechowo-Zujewo (Rosja)

 3. Chór Żeński „Rustiko” - Skopje (Macedonia)

 4. Ludowa Kapela Chóralna „Dziannica” Państwowego Uniwersytetu w  Homlu (Białoruś)

 5. Chór „Dr Mladen Stojanovic” – Prijedor (Bośnia i Hercegowina)

 6. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” – Wrocław (Polska)

2002. 06. 01. (sobota), godz. 15.00

 1. Chór Kameralny „Brevis” – Wilno (Litwa)

 2. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)

 3. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej – Saratow (Rosja)

 4. Męski Narodowy Chór Estonii – Tallin (Estonia)

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU

2002. 06. 02. (niedziela)

godz. 11.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

    – ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród,

godz. 13.00 – Sala Kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury

    – I Koncert Galowy,

godz. 18.00 – Filharmonia Białostocka

    – II Koncert Galowy.

KONCERTY  FESTIWALOWE

Data / Chór

Miejsce koncertu

Godzina

2002. 05. 29 (środa)

 

 

Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja)

Aula Wielka Akademii Medycznej,

b. Pałac Branickich w Białymstoku

19.00

„Ukraińskije Kozaki” Męski Chór Sił Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)

Bazylika Mariacka - Kraków

19.30

2002. 05. 30 (czwartek)

 

 

Męski Chór „Swietilen” z Rostowa n/Donem (Rosja)

Kościół św. Piotra i Pawła

- Kraków

20.00

Chór „Dr Mladen Stojanovic”

– Prijedor (Bośnia i Hercegowina)

Katedra p.w. Św. Piotra i Pawła w Gliwicach

19.30

2002. 05. 31 (piątek)

 

 

1. „Ukraińskije Kozaki” Męski Chór Sił

    Zbrojnych Ukrainy – Lwów (Ukraina)

2. Saratowski Teatr Muzyki Chóralnej

    - Saratow (Rosja)

3. Męski Narodowy Chór Estonii

    - Tallin (Estonia)

Kościół Ewangelicko – Augsburski

w Warszawie, ul. Kredytowa 4

18.00

Chór Kameralny „Cantemus” – Mińsk (Białoruś)

Kościół  O.O. Franciszkanów

Plac Wszystkich Świętych w Krakowie

20.00

1. Chór Staroobrzędowców Cerkwi p.w.

    Zaśnięcia MB – Niżny Nowgorod (Rosja)

2. Chór Cerkwi Prawosławnej - Tampere (Finlandia)

3. Chór „Zumoro” – Kottayam-Kerala (Indie)

4. Chór Lubjatowskiej Cerkwi p.w. św. Mikołaja

    - Psków (Rosja)

5. Chór Kameralny „Krieszczatik” – Kijów (Ukraina)

Aula Wielka Akademii Medycznej,

b. Pałac Branickich w Białymstoku

19.00

2002. 06. 01 (sobota)

 

 

1. Chór Żeński „Rustiko” – Skopje (Macedonia)

2. Chór Kameralny „Festiwal” – Oriechowo-Zujewo (Rosja)

3. Ludowa kapela Chóralna „Dziannica”

    Państwowego Uniwersytetu w Homlu (Białoruś)

4. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego

    – Wrocław (Polska)

Aula Wielka Akademii Medycznej,

b. Pałac Branickich w Białymstoku

19.00

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE

 WYSTAWA

XX  Jubileuszowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2002

l Ludzie Festiwalu l Dokumenty l Koncerty l Kontakty

Komisarz wystawy: Wiktor Kabac