posted in: Bez kategorii | 0

 

15.05.2019 r.   godz.19.00
Uroczyste Otwarcie  i Koncert Inauguracyjny
„Arcydzieła europejskiej muzyki cerkiewnej”
w wykonaniu Państwowego Chóru Naddniestrzańskiego z Tyraspola (Mołdawia) – Laureata 37. edycji Festiwalu
16-17.05. 2019 r.    godz.17.00
Przesłuchania  konkursowe
18.05.2019 r.    godz.15.00
Przesłuchania konkursowe
19.05.2019 r.
Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród – godz. 14.00
Koncert Galowy – godz. 16.00