Drugi dzień przesłuchań 26.05. 2017r.

posted in: Bez kategorii | 0

Publiczność festiwalu zasłuchana podczas występu chóru

Drugi dzień przesłuchań koncertowych minął w akompaniamencie przepięknych wykonań dziesięciu chórów, które wystąpiły w różnych kategoriach.

Ks. Jerzy Szurbak na promocji książki o nim samym

Zanim jednak rozpoczął się koncert w Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej odbyła się promocja książki o ks. Jerzym Szurbaku pt: „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”. Wieloletni juror festiwalu spotkał się z miłośnikami muzyki i chętnie podpisywał publikację.

Ks. Jerzy Szurbak podpisuje książkę pt. „Życie wypełnione śpiewną modlitwą”

Radosław Dąbrowski – prowadzący koncert

Po oficjalnym rozpoczęciu koncertu, na scenie pojawił się pierwszy z zespołów, czyli Międzyparafialny Chór „KAMERTON” z Giżycka. Dyryguje nim Wiktoria Petiuk – absolwentka Państwowego Uniwersytetu w Równem. Chór wystąpił w kategorii chórów parafialnych.

Międzyparafialny Chór KAMERTON z Giżycka

Zespół powstał w 2008 roku. Jego członkowie są potomkami ludzi, którzy zostali przesiedleni w wyniku Akcji „Wisła”. Wokaliści należą do mniejszości ukraińskiej i są wiernymi parafii greckokatolickich Mazur. Uwielbiają muzykę chóralną i cerkiewną. Chór w swoim repertuarze posiada ukraińskie pieśni sakralne i świeckie, kolędy, pastorałki oraz pieśni ludowe.
Podczas przesłuchania konkursowego, chór wykonał dziewięć pieśni, wśród których znalazły się takie utwory jak: Mychajło Werbyckyj – „Otcze nasz”, Stanisław Czujenko – „Jedynorodnyj Synu”, Jakiw Jacynewycz – „Cheruwymska”, Aleksandr Archangelskij – „Swietie tichij”, Dmytro Kotko – kant „Czerez pole szyrokeje”, Hryhorij Dawydowskyj – „Dostojno je”, Ihor Sonewycky, opr. Rostysław Demczyszyn – „Pid Twoju Mylist”, Mychajło Werbyckyj – „Chwalite Hospoda z nebes”, Dmitrij Bortniański – „Is połła eti despota”.
Festiwal jest wspaniały, to również niesamowita organizacja. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być, ponieważ marzyliśmy o tym całe życie. Wokaliści naszego chóru nie kończyli żadnej szkoły muzycznej – jesteśmy samoukami. Oczywiście dużo nam daje Pani Wiktoria, która przyjechała z Ukrainy i kieruje zespołem, jako że ma muzyczne wykształcenie. – powiedziała Marzena Bojarska jedna z wokalistek giżyckiego chóru.

Dyrygentka Wiktoria Petiuk wpisuje się do księgo pamiątkowej MFMC

Drugi na scenie pojawił się Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu „Srietienije” Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi.

Zespół Staroruskiej Sztuki Śpiewu Srietienije Cerkwi Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z Mińska na Białorusi

Olga Suares, która dyryguje chórem, jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Białorusi, absolwentką i wykładowcą Mińskiej Prawosławnej Uczelni Teologicznej. Wielokrotnie nagradzana przez metropolitę oraz uhonorowana przez władze Białorusi Orderem Matki.
Chór wykonał dziewięć utworów: Polifoniczne opr. znamiennego raspiewu (śr. XVIII w.) – „S nami Bog”, Znamiennyj raspiew, głas 4 – Tropar Rożdiestwa Christowa, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Priiditi e pokłonimsia”, Strocznoje mnogogołosije – „Tia, pacze uma…”, Znamiennyj raspiew – „Wo Carstwii Twojem”, Napiew z Żyrowickiego Irmołogionu – „Zwiezda zwiezdam Priedti ecza”, Znamiennoje dwuchgołosije – Wieliczanije Rożdiestwu Bogorodicy, Znamiennyj raspiew, opr. Olga Bejszer – „Siedie Adam”, Diemiestwiennoje mnogogołosije – „Mnogaja leta”.
Zespół za cel obrał propagowanie staroruskiej sztuki śpiewu w tym również w salach koncertowych i wprowadzanie jej do praktyki liturgicznej. W repertuarze chóru można znaleźć utwory od monodycznych, poprzez okres wczesnoruskiej polifonii, po utwory liturgiczne z zachowanych rękopisów XVI–XIX w.

Dyrygentka Olga Suares

Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii

Melodia bizantyjska – „Psalm 135”, Dymitr Bortniański – „Pod Twoju miłost”, Atanas Badew – „Chieruwimskaja piesń”, Siergiej Rachmaninow – „Bogorodice Diewo radujsia”, Piotr Dinev – „Dostojno jest”, Zapro Zaprow – „Alliłuja” – te utwory mogliśmy usłyszeć podczas występu trzeciego z kolei chóru. Był to Zespół Wokalny „Melizma” z miejscowości Skopje w Macedonii, który wystąpił w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespołem dyryguje Marija Andonowa, absolwentka wydziału dyrygentury, która brała udział w kilku międzynarodowych festiwalach i konkursach. Chór powstał w 2015 roku, jako cel przyjmuje sobie rozpowszechnianie muzyki chóralnej na najwyższym poziomie w kraju i na całym świecie. Czerpią oni z różnych gatunków i kultur, czemu przypisują osiągane przez siebie sukcesy. Jak mówią o sobie, swoją muzyką chcą dotknąć każdego ludzkiego serca. Z pewnością, występ chóru poruszył festiwalową publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami.

Dyrygentka Marija Andonowa z zespołem

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi

Zespół Śpiewu Sakralnego „Preobrażenije” ze Szczuczina na Białorusi pojawił się na scenie jako czwarty. Występujący w kategorii chóry amatorskie świeckie, zespół zaprezentował jurorom i publiczności następujące utwory: Diemiestwienno-partesnyj koncert – „Apostoli”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Dmitrij Bortniański – „Woskriesni Boże”, Michaił Ippolitow-Iwanow, opr. Kiedrowa syna – Psalm 133 „Sie nynie”, Paweł Czesnokow – „W pamiat’ wiecznuju”, Wiktor Sacharuk – „Usłyszi Gospodi”, Napiew Optinoj pustyni – „Wieliczyt dusza moja Gospoda”, Opr. siostry Ijulianiji – „Swiatyj Boże”, Ks. Aleksandr Szaszkow, opr. Łarisy Ikonnikowej – „Kaliadnaja Prydniaprouskaja”, Ks. Andriej Bondarenko – „Tropar Kresta Gospodnia”. Chór został utworzony w 1997 roku i składa się wyłącznie z kobiet. W swojej twórczości skupia się on na prezentowaniu wartości duchowych i artystycznych arcydzieł światowej klasyki, twórczości współczesnych kompozytorów oraz muzyki ludowej. Dyrygentka Jelena Rutkiewicz jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu Kultury Białorusi, instrumentalistką i pedagogiem oraz dyrektorem Dziecięcej Szkoły Sztuki w Ostrinie. Chór jest laureatem wielu festiwali na Białorusi, ale także w Polsce.

Dyrygentka Jelena Rutkiewicz (po prawej) z zespołem

Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie

Kolejnym, który pojawił się w kategorii zespołów amatorskich świeckich, był Żeński Chór Akademicki „Melodia” z miejscowości Iwano-Frankowsk na Ukrainie. Dyryguje nim Jarema Kowal – absolwent Państwowego Konserwatorium we Lwowie, pedagog, autor wielu opracowań i aranżacji chóralnych. Chór powstał w 2008 roku. W jego skład wchodzą nauczyciele szkół ogólnokształcących i muzycznych, wykładowcy wyższych uczelni, lekarze oraz przedstawiciele innych profesji. Zespół jest bardzo aktywny i oprócz działalności koncertowej, często bierze udział w różnego rodzaju miejskich uroczystościach. Podczas drugiego dnia przesłuchań konkursowych chór wykonał takie utwory jak: „Swiatyj Boże” autorstwa jurorki festiwalu Łesii Dyczko, Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie, wospoim”, cz. 1, Bułgarski raspiew, opr. Michaił Popow-Płatonow – „Wsiech skorbiaszczich radostie”, Alfred Sznittke – „Tri duchownych chora”, Jewstafij Aziejew – „Chieruwimskaja piesń”.

Dyrygent Jarema Kowal

Sopocki Chór Kameralny „Continuo”

Szósty na scenie pojawił się Sopocki Chór Kameralny „Continuo” z Sopotu, występujący również w kategorii chórów amatorskich świeckich. Zespół istnieje od 1986 roku. Członkowie chóru są przedstawicielami różnych zawodów, których połączyła miłość do muzyki. Zespół wystąpił na licznych zagranicznych koncertach w Niemczech, Holandii, Rosji, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Litwie, Anglii, Walii, Szkocji, Węgrzech, Meksyku, Brazylii i Ekwadorze. Chór ma na swoim koncie około 800 koncertów. Tym razem zawitali do Białegostoku i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne wykonując następujące utwory na festiwalowej scenie: Siergiej Trubaczow – „Bogorodice”, Gienadij Łapajew – „Chieruwimskaja piesń”, Roman Ledieniow – „Wzbrannoj wojewodie”, Paweł Czesnokow – „Miłost’ mira” nr 27, Gienadij Łapajew – „Triswiatoje”.
Chór ma w swoim dorobku albumy m.in. z kolędami polskimi i z różnych stron świata, z muzyką meksykańską, aztecką i kolumbijską a także nagraną z „Cappellą Gedanensis” płytę z „Mszą Góralską” T. Maklakiewicza, poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

Dyrygent Mariusz Mróz z zespołem

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica

Chórem od 2015 r. kieruje dr Mariusz Mróz. Jest on wybitnym dyrygentem, laureatem licznych prestiżowych konkursów (w tym MFMC „Hajnówka”) oraz jurorem wielu konkursów chóralnych.

Chór Winnickiej Uczelni Kultury i Sztuki im. M. Leontowicza z miejscowości Winnica na Ukrainie był siódmym zespołem, który pojawił się podczas drugiego dnia przesłuchań. Wystąpił on w kategorii chórów uczelni muzycznych. Jest to jeden z najstarszych chórów występujących na festiwalu, ponieważ istnieje od 1958 roku. Pedagog Olga Baboszina dyryguje chórem od 2004 roku. Dyrygentka jest absolwentką Państwowego Instytutu Sztuki w Charkowie, a także laureatką krajowego konkursu dyrygentów chóralnych Ukrainy. Zespół może pochwalić się bogatym repertuarem, w którym znajdziemy chóralne utwory światowej klasyki, kompozytorów ukraińskich XIX-XXI wieku, muzykę cerkiewną oraz opracowania ludowych pieśni ukraińskich. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć w wykonaniu chóru takie pieśni jak: Dmitrij Bortniański – Koncert „Priiditie wospoim ludije”, Michaił Szuch – „Tichaja molitwa”, Bohdana Filc – „Presławna Diwo, Bohorodyce”, Romuald Twardowski – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Łesia Dyczko – „Wo Carstwii Twojem”. Chór cieszył się ogromnym poparciem festiwalowej publiczności, która doceniła jego starania

Dyrygenta Olga Baboszina

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy z dyrygentką

Po raz kolejny na festiwalowej scenie tego dnia pojawił się polski zespół. Był to Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego z Warszawy. Kieruje nim Joanna Korczago, która jednocześnie pełni funkcję dyrygenta i dyrektora artystycznego chóru. Natomiast, kształceniem techniki wokalnej zajmuje się Bogumiła Dziel-Wawrowska. Zespół składa się ze studentów i absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Aktywnie bierze udział w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez tą uczelnię, tworząc oprawę muzyczną. Chór może się również pochwalić tym, że jest inicjatorem i organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego Cantat viWAT.

Dyrygentka Joanna Korczago

– Bierzemy udział w festiwalu, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego jury Pana Romualda Twardowskiego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tu z chórem przyjechać i poznać wspaniałą muzykę wschodnią, cerkiewną, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Mogliśmy również popracować nad różnymi szczegółami w stylu emisji głosu trochę innej, zawężonej i poznać nowe utwory – mówiła Joanna Korczago dyrygentka chóru. Dodała również, że bardzo pozytywnie ocenia festiwal.
Podczas piątkowego występu chór zaprezentował następujące pieśni: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Piotr Czajkowski – „Swiatyj Boże”, Piotr Czajkowski – „Miłost’ mira”, Aleksandr Archangielski – „Swietie tichij”, Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”.

Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie

Wspaniałe męskie głosy zaprezentował festiwalowej publiczności i jury Męski Chór „Ąžuolų klubas“ z Wilna na Litwie. Wystąpił on w kategorii chórów świeckich amatorskich. Povilas Gylys, który dyryguje chórem to zasłużony Pracownik Sztuki Litwy, Kawaler Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. Jest on także absolwentem i wieloletnim prorektorem Litewskiej Akademii Muzyki, a także laureatem i jurorem konkursów chóralnych w kraju i za granicą w tym także MFMC-„Hajnówka”. Pod jego kierownictwem chór wykonał następujące utwory: Michaił Ippolitow-Iwanow – „Błagosłowi, dusze moja, Gospoda”, Artemij Wedel – „Pokajanija”, Dmitrij Bortniański – „Dostojno jest”, Paweł Czesnokow – „Da isprawitsia molitwa moja”, Romuald Twardowski – „Chwalitie Imia Gospodnie”. Chór powstał w 2016 roku, a w jego składzie znajdują się przedstawiciele różnych środowisk i zawodów – byli chórzyści chłopięcego i młodzieżowego chóru „Ąžuoliukas“. Zespół bardzo często koncertuje w prestiżowych salach koncertowych Litwy.

 

Dyrygent Povilas Gylys

Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko

Jako ostatnia na scenie Filharmonii i Opery Podlaskiej przy ul. Podleśnej pojawiła się Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko z Kijowa na Ukrainie. Jest to najstarszy chór, który występuje na tegorocznym festiwalu. Został utworzony w 1843 roku przy uniwersytecie. Pierwotnie był chórem cerkiewnym. Założycielami grupy byli kompozytor Mykoła Łysenko i pisarz Mychajło Starycki. W repertuarze chóru znajdują się utwory krajowych i światowych klasyków, liturgiczne dzieła, ukraińskie pieśni ludowe i muzyka współczesną. Zespół został doceniony na wielu festiwalach na Ukrainie, Białorusi, Słowacji, w Polsce, Niemczech, we Włoszech i Francji. Obecna dyrygentka Irina Duszejko, która jest absolwentką Kijowskiego Instytutu Muzycznego i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, prowadzi chór od 2009 roku.
Na zakończenie drugiego dnia przesłuchań konkursowych mogliśmy usłyszeć utwory: Mykoła Dyleckyj – „Jedinorodnyj Synie”; „Priiditie pokłonimsia”; „Swiatyj Boże”, Maksim Berezowski – „Radujtiesia prawiednii”, Wiktoria Polowa – „Błagago Caria Błagaja Mati”; „Tropar Christu”, Iwan Nebesnyj – „Dostojno je”, Igor Tylyk – „Pokajanija widkryj meni dweri, Żyttiedawcze”.
Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro”, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko przed występem
Uważam, że chór z Winnicy zaśpiewał doskonale. Również chór z Kijowa (Narodowa Kapełła Chóralna „Dnipro” Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenko) brzmiał przepięknie. Także chór dziewczęcy z Ukrainy bardzo mi się podobał. Przypadł mi do gustu również chór pod dyrygenturą Pani Olgi Suares. Męski chór z Wilna był doskonały, gdybym mogła, pojechałabym jutro do Sejn i przeżyła to jeszcze raz. – zachwycała się Pani Urszula Pawłowska, która na festiwal przyjechała z Wałbrzycha.
To nie koniec festiwalowych emocji. Przed nami kolejny dzień przesłuchań konkursowych. Wszyscy czekają na niego z zapartym tchem.

       

Autorem zdjęć jest Radosław Kamiński